Samorządy pomagają wypełniać lukę w dostępie do diagnostyki osteoporozy

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 11 marca 2020 10:22

Na mapie kraju istnieją białe plamy w dostępie do diagnostyki osteoporozy. Tę lukę w niektórych regionach Polski stara się wypełnić Samorządowa Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie. O tym przedsięwzięciu rozmawiamy z Januszem Jaroszem, przewodniczącym Rady Miasta Kamienna Góra i społecznym rzecznikiem osób niepełnosprawnych w tym mieście.

Janusz Jarosz, przewodniczący Rady Miasta Kamienna Góra; FOT. YouTube/kamiennogorska.pl

Rynek Zdrowia: - W jaki sposób Kamienna Góra przystąpiła do Samorządowej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie?
Janusz Jarosz: - Zacznijmy od tego, że jako społeczny rzecznik osób niepełnosprawnych w Kamiennej Górze od dłuższego czasu angażuję się organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć dotyczących między innymi profilaktyki chorób nowotworowych. Sam od 18 lat jestem pacjentem onkologicznym.

Około pięć lat temu, kiedy pierwszy raz zostałem radnym, zacząłem m.in. organizować - dziś już odbywające się cyklicznie (dwa razy w roku) - spotkania ze specjalistą onkologiem. Rozpocząłem też regularną współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma w Warszawie, które bardzo pomogło mi w zorganizowaniu pierwszego spotkania.

Z czasem moimi pomysłami i działaniami mocno zainteresowałem samorząd Kamiennej Góry. Przygotowanie poszczególnych projektów zawsze poprzedzają rozmowy z naszymi mieszkańcami. Jeśli określone problemy zdrowotne są dla nich naprawdę ważne, staram się doprowadzić do realizacji projektów, mających pomóc w rozwiązaniu tych problemów.

Także przystąpienie do Samorządowej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie poprzedzały rozmowy z mieszkańcami Kamiennej Góry, a wcześniej także partnerami Koalicji. Pamiętajmy, że nasze miasteczko liczące ponad 18,3 tys. mieszkańców, coraz szybciej się starzeje. W wieku powyżej 65. roku mamy obecnie w Kamiennej Górze 2562 kobiety oraz 1513 mężczyzn.

- To przede wszystkim do tej grupy wiekowej kierowane są działania w zakresie profilaktyki osteoporozy, które podejmowane są w ramach Koalicji?
- Tak. Najpierw musieliśmy jednak wykonać pracę edukacyjną. Stan wiedzy na temat tej choroby, szczególnie w małych miejscowościach, pozostawia jeszcze sporo do życzenia. Krótko mówiąc, świadomość zagrożeń związanych z osteoporozą, w tym złamań osteoporotycznych, okazuje się, niestety, niewielka. Dlatego, po rozmowie z jednym partnerów Samorządowej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie, uznałem, że kolejny projekt zdrowotny dla Kamiennej Góry powinien dotyczyć właśnie osteoporozy.

Główny wniosek z rozmów z mieszkańcami był taki, że przede wszystkim brakuje dostępu do specjalisty oraz badań profilaktycznych. W marcu 2019 roku rozpoczęliśmy współpracę z partnerami Samorządowej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie (są wśród nich, między innymi: Fundacja Wygrajmy Zdrowie, prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska z Zakładu Geriatrii i Gerontologii CMKP oraz Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. - przyp. red.).

Przygotowaliśmy spotkanie informacyjne z mieszkańcami oraz nieodpłatne badania diagnostyczne w kierunku wykrywania osteoporozy (ankieta FRAX, badania densytometryczne DXA - red.), do których zgłosiło się 30 pań po 65. roku życia. Okazało się, że aż u ok. 75 proc. z nich stwierdzono symptomy osteoporozy. To bardzo dużo. Zorganizowaliśmy spotkanie dla mieszkańców Kamiennej Góry dotyczące osteoporozy, w którym wzięła udział prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska.

- Także w ubiegłym roku radni Kamiennej Góry przyjęli samorządowy program polityki zdrowotnej dotyczący osteoporozy. Proszę powiedzieć coś więcej o tym przedsięwzięciu.
- Program przygotowany przez Urząd Miasta Kamienna Góra pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra na lata 2020-2022” został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jak i wojewodę dolnośląskiego. Realizacja tego zadania będzie finansowana z budżetu Kamiennej Góry - w roku 2020 w wysokości prawie 70 tys. zł. O pozostałe 40% środków Urząd Miasta aplikuje do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Programem objętych zostanie docelowo - czyli do końca 2022 roku - 1257 mieszkańców. Zaplanowane zostały między innymi: kampania informacyjna, spotkania ze specjalistami oraz oczywiście badania w kierunku wykrywania osteoporozy. Bardzo ważnym elementem programu są wszelkie działania edukacyjne, ponieważ statystyki i badania dowodzą, że większość osób z osteoporozą nie wie, że cierpi na tę chorobę!

Kolejny problem stanowi fakt, że w woj. dolnośląskim są tylko dwie przychodnie z poradniami zajmującymi się osteoporozą. To zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb starzejącego się społeczeństwa regionu. Nasz program oraz działania w ramach Samorządowej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie na pewno przyczynią się do wypełnienia poważnej luki na mapie świadczeń zdrowotnych.

- Podobne koalicje powstały już w powiecie wałeckim (woj. zachodniopomorskie) oraz w mieście Piła (woj. wielkopolskie). Kiedy Kamienna Góra formalnie dołączyła do Samorządowej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie?
- Oficjalnie deklarację przystąpienia do Koalicji podpisaliśmy 13 stycznia 2020 r. Do współpracy w ramach Koalicji udało się zaprosić takie organizacje, jak Karkonoski Uniwersytet Medyczny Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział w Kamiennej Górze. Ponadto sygnatariuszami Koalicji są: Gmina Miejska Kamienna Góra; Fundacja Wygrajmy Zdrowie; prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska z Zakładu Geriatrii i Gerontologii CMKP; Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.; Janusz Jarosz - Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych; Wydawnictwo Serwis Administracyjno-Samorządowy.

Głównym celem Koalicji jest edukacja zdrowotna oraz wsparcie wczesnej diagnostyki osteoporozy u osób starszych. Aktywność Koalicji będzie realizowana przez każdego z sygnatariuszy w ramach własnych kompetencji o możliwości finansowych. Planujemy, między innymi organizowanie akcji edukacyjno-informacyjnych kierowanych do lokalnej społeczności oraz działania mające na celu poprawienie dostępu do wczesnej diagnostyki osteoporozy.

***

Osteoporoza jest chorobą szkieletu prowadzącą do złamań kręgosłupa, kości szyjki udowej i kości przedramienia, które mogą wystąpić nawet po niewielkim urazie. Ryzyko wystąpienia osteoporozy wzrasta z wiekiem. Z upływem lat proces ubywania tkanki kostnej przeważa nad procesami kościotworzenia. Nieleczona osteoporoza prowadzi do niepełnosprawności, kalectwa i przedwczesnego zgonu. Według danych NFZ za 2018 r. w Polsce z osteoporozą zmaga się ok. 2,1 mln osób, ale leczonych jest jedynie 10% chorych. Z badań wynika, że co piąta kobieta i co trzeci mężczyzna powyżej 60. roku życia umiera w pierwszym roku po złamaniu bliższego końca kości udowej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum