SM: badania potwierdzają wysoką skuteczność fumaranu dimetylu

Autor: SMX/Rynek Zdrowia • • 23 kwietnia 2015 20:34

Podczas 67. corocznego spotkania Amerykańskiej Akademii Neurologii w Waszyngtonie zaprezentowano nowe dane, które potwierdzające wysoką efektywność długofalowej terapii fumaranem dimetylu u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego.

Nowe dane przedstawione podczas sesji plakatowej 23 kwietnia pokazały, że lek Tecfidera (fumaran dimetylu) zdecydowanie ograniczył nawroty i postęp niepełnosprawności u nowo zdiagnozowanych pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią SM w bardzo aktywnej formie.

Dodatkowo wykazały też wysoką i utrzymującą się skuteczność w okresie pięciu lat u pacjentów z RRMS, których poddano wcześniej terapii interferonem lub octanem glatirameru.

Jak podkreśla prof. J. Theodore Philips z Instytutu Badań Immunologicznych Baylor, specjalista z dziedziny neurologii z Texas Southwestern Medical Center, University of Texas zestawienie wyników badań potwierdza zdecydowaną skuteczność leku Tecfidera w leczeniu pierwszej linii, a także u pacjentów, u których przerwano leczenie interferonem lub octanem glatirameru. P

onadto, wysoką skuteczność leczenia lekiem Tecfidera obserwowano w różnych populacjach pacjentów, w tym również wśród osób z bardzo aktywną postacią SM.

Ekspert zwrócił też uwagę na fakt, że analiza zbiorczych danych z badań DEFINE fazy 3 i CONFIRM wykazała, że Tecfidera zapewnia wysoką skuteczność u pacjentów z niedawno zdiagnozowaną i bardzo aktywną formą SM. U pacjentów włączonych do analizy zdiagnozowano RRMS w ciągu jednego roku przed włączeniem do badań DEFINE lub CONFIRM.

Były to osoby, których nie poddawano wcześniej leczeniu lub leczono wyłącznie za pomocą glikokortykosteroidów i które spełniały kryteria bardzo aktywnej postaci SM (dwa lub więcej nawrotów w ciągu jednego roku przed włączeniem do badania). W porównaniu z placebo w drugim roku lek Tecfidera o 56 proc. ograniczał odsetek pacjentów, u których dochodziło do nawrotu a także o 78 proc. zredukował czas utrzymującej się 12-tygodniowej progresji niepełnosprawności.

Z kolei Gilmore O’Neill, wiceprezydent ds. Multiple Sclerosis Research and Development w Biogen podkreślił, że nowe dane potwierdzają długotrwałą skuteczność i korzystny profil bezpieczeństwa leku Tecfidera, co umacnia jego pozycję jako nowej doustnej standardowej terapii SM. Dodał też, że od momentu wprowadzenia tego leku na rynek, dwa lata temu, otrzymało go ponad 135 tys. pacjentów na całym świecie.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum