PAP/Rynek Zdrowia | 14-11-2014 16:59

Rzeszów: bramka sms do zgłoszeń alarmowych dla niesłyszących

Specjalna bramka sms przeznaczona do przyjmowania zgłoszeń alarmowych od osób niesłyszących została uruchomiona w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Jak poinformowała rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Oczoś-Błądzińska, osoby niesłyszące, które chciałyby mieć możliwość skorzystania z takiej bramki sms, powinny złożyć w organizacji czy stowarzyszeniu działającym na rzecz osób głuchych i niedosłyszących na terenie województwa podkarpackiego dobrowolne oświadczenie. Znajdą się w nim ich dane osobowe, m.in., imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu komórkowego.

Następnie oświadczenie zostanie przekazane do CPR w Rzeszowie, gdzie zainteresowani zostaną wpisani do specjalnej bazy danych. Rzeczniczka dodała, że dzięki danym udostępnionym w bazie CPR znacznie szybciej będzie mogło udzielić pomocy.

- Operator numeru alarmowego przyjmie zgłoszenie wysłane wiadomością sms, uzupełni je o informacje znajdujące się w bazie danych i przekaże do służb ratowniczych. Dzięki bazie będzie wiedział od kogo jest zgłoszenie - wyjaśniła Oczoś-Błądzińska.   Przypomniała jednocześnie, że zgłoszenia alarmowe wysyłane przez sms do CPR powinny dotyczyć wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym również aktu przemocy; a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.