Rząd za zmianami w działaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 09 stycznia 2018 18:46

Zwiększenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych, które opuściły WTZ oraz umożliwienie rodzicom osób niepełnosprawnych korzystanie z elastycznych form zatrudnienia - zakłada projekt ustawy, przyjęty we wtorek (9 stycznia) przez rząd. Projekt jest elementem realizacji programu "Za życiem".

Rząd za zmianami w działaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej
Projekt ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej przygotował resort Elżbiety Rafalskiej. Fot. rafalska.eu

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma realizować program "Za życiem", którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania mają wspierać byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) "w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym dzięki udziałowi w zorganizowanej formie rehabilitacji". "W praktyce ma to zapewnić prowadzenie zajęć klubowych w warsztacie terapii zajęciowej dla osób, które zakończyły uczestnictwo w WTZ w związku z podjęciem zatrudnienia" - podkreślono w komunikacie CIR.

Zgodnie z projektem, osoby niepełnosprawne opuszczające warsztaty terapii zajęciowej będą mogły zgłaszać potrzebę kontynuacji wsparcia udzielanego w warsztacie. "W praktyce osoba niepełnosprawna będzie mogła kontynuować zajęcia klubowe - bez względu na utratę zatrudnienia lub jego zmianę (ma to być nie mniej niż 5 godzin miesięcznie). Szczegółowy zakres zajęć, ich organizację i wymiar godzinowy będzie ustalał warsztat terapii zajęciowej" - zaznaczono.

Ponadto nowelizacja zakłada, że osoba niepełnosprawna, która opuściła warsztat terapii zajęciowej w związku z podjęciem zatrudnienia, w przypadku utraty pracy po zgłoszeniu uczestnictwa w WTZ (w ciągu 90 dni od dnia opuszczenia warsztatu) będzie miała pierwszeństwo w rozpoczęciu terapii. Zajęcia klubowe w WTZ mają być finansowane ze środków PFRON. W 2018 r. zaplanowano na ten cel 1,2 mln zł.

Projekt zakłada też poszerzenie katalogu pracodawców, do których stosuje się obniżony wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych (2 proc.). Po zmianach wśród pracodawców, którzy nie muszą osiągać pułapu 6 proc. zatrudnienia osób z niepełnosprawnością znajdą się: publiczne i niepubliczne przedszkola, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, kluby dziecięce oraz inne formy wychowania przedszkolnego, które na tej podstawie będą rozliczać się z wpłat na PFRON. Zrezygnowano ze zwolnienia z wpłat na PFRON pracodawców prowadzących zakłady pracy w likwidacji.

Propozycja, którą przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej zakłada też, że rodzice osób niepełnosprawnych będą mogli wnioskować do pracodawcy o wprowadzenie elastycznych godzin pracy. "Projektowane zmiany przepisów kodeksu pracy obejmują wykonywanie pracy w przerywanym czasie pracy lub indywidualnym rozkładzie czasu pracy albo w ruchomym czasie pracy" - czytamy w uzasadnieniu.

Ponadto rodzice osób niepełnosprawnych mogliby wnioskować o wykonywanie pracy w formie telepracy. W projekcie podkreślono jednak, że pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia wniosku jedynie gdyby jego uwzględnienie było niemożliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Proponowane rozwiązania dotyczą m.in. rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz rodziców dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

"W praktyce, z uprawnień kierowanych do pracowników-rodziców można będzie korzystać do ukończenia przez dziecko 18 lat, a także po ukończeniu przez nie 18 roku życia. Oznacza to, że z nowych uprawnień będą mogli korzystać pracownicy opiekujący się dorosłym dzieckiem, bo przyjęto, że upośledzenie czy niepełnosprawność mają charakter trwały" - podkreślił CIR.

W nowelizacji przewidziano również wydłużenie dla rodziców z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego. "W praktyce oznacza to wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego o 16 dni w przypadku chorych dzieci niepełnosprawnych między 14, a 18 rokiem życia" - zaznaczono.(PAP)

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum