Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej nadzoru nad kosmetykami

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 26 kwietnia 2018 19:44

Obowiązek zgłaszania zakładów produkujących i paczkujących kosmetyki do specjalnego wykazu oraz stworzenie systemu informowania o niepożądanych działaniach kosmetyków - to niektóre rozwiązania zawarte w projekcie ustawy, który w czwartek (26 kwietnia) przyjęła Rada Ministrów.

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej nadzoru nad kosmetykami. Fot. Archiwum

Jak podkreślono w komunikacie CIR, przedłożony przez ministra zdrowia projekt ustawy o produktach kosmetycznych ma zapewnić "wysoki poziom bezpieczeństwa konsumentów" przez powierzenie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej odpowiednich narzędzi, zwiększających skuteczność nadzoru nad produktami kosmetycznymi.

Nowe rozwiązania mają dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej przez określenie obowiązków producentów i dystrybutorów kosmetyków oraz kompetencji organów związanych z egzekwowaniem wymagań, wynikających z unijnego rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych. Chodzi np. o prawidłowość składu, oznakowanie i dokumentację potwierdzającą bezpieczeństwo produktu.

Unijne rozporządzenie nałożyło obowiązek monitorowania przestrzegania "zasad dobrej praktyki" produkcji kosmetyków. W związku z tym zakłady, w których są wytwarzane lub paczkowane produkty kosmetyczne będą musiały zgłosić się do wykazu zakładów nadzorowanych, prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W projekcie wskazano organy, które będą mogły korzystać z informacji umieszczonych przez przedsiębiorców w unijnej bazie notyfikacji produktów kosmetycznych, prowadzonej przez Komisję Europejską. W bazie tej zgłaszane są również tzw. receptury ramowe kosmetyków, których znajomość jest konieczna w przypadku podjęcia właściwego leczenia.

Zaproponowano też, aby minister zdrowia ustalił w rozporządzeniu ośrodek uprawniony do udzielania stosownych informacji lekarzom w wyżej określonych sytuacjach oraz ustalił metody badań (oznaczeń) potrzebnych do kontroli bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

Przepisy europejskie nakładają obowiązki związane z informowaniem o tzw. ciężkim niepożądanym działaniu produktów kosmetycznych. Jak poinformowano w komunikacie, aby monitorować i realizować te obowiązki stworzony zostanie System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych, Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych.

"Przyjęcie proponowanych rozwiązań zwiększy poziom nadzoru nad produktami kosmetycznymi znajdującymi się w obrocie na terytorium Polski oraz pozwoli na skuteczne egzekwowanie obowiązków producentów i dystrybutorów kosmetyków" - podkreślono w komunikacie.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 czerwca 2018 r., ale wyznaczono dwa dodatkowe 9-miesięczne terminy przejściowe - dla zgłoszenia już działających zakładów wytwarzających kosmetyki oraz dla ewentualnego przetłumaczenia dokumentacji, którą muszą posiadać te zakłady i udostępniać m.in. na żądanie organu nadzoru.

Projektowana ustawa uchyli obowiązującą ustawę z 30 marca 2001 r. o kosmetykach. 

Karolina Kropiwiec

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum