PAP, SA/ Rynek Zdrowia | 25-02-2009 14:34

Ruszył nowy projekt wspierający niepełnosprawnych

Na projekt realizowany wspólnie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Caritas Polska przeznaczono 11,5 mln zł. 85 proc. kosztów projektu pokryją środki unijne, pozostałe 15 proc. - PFRON.

Ten pilotażowy program, który ma zasięg ogólnopolski i będzie realizowany do końca 2009 roku jest kierowany do osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz ich rodzin i opiekunów. Jego celem natomiast jest wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową w wejściu i powrocie na rynek pracy lub kontynuowaniu nauki.

Organizatorzy programu zakładają, że w ciągu najbliższego roku wsparciem szkoleniowym i doradczym objętych zostanie 1,5 tys. osób, z czego 23 osoby znajdą zatrudnienie, 231 - podniesie kwalifikacje zawodowe, 69 - będzie kontynuowało lub podejmie naukę, 185 - ukończy szkolenie zawodowe, 69 odbędzie staż pracy, a wszystkie osoby biorące udział w programie skorzystają z doradztwa zawodowego.

Ponadto, w ramach projektu niepełnosprawni mogą wystąpić o zakup sprzętu, np. komputera z myszką poruszaną bez użycia rąk. Istnieje również możliwość m.in. refundacji kosztów przystosowania samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane skorzystaniem z programu powinny skontaktować się z jedną z organizacji zaangażowanych w projekt.