KR/Rynek Zdrowia | 23-05-2013 10:23

Rozwój rynku radiografii komputerowej i cyfrowej w Europie

Rynek systemów radiografii komputerowej i cyfrowej w Polsce w 2011 roku odnotował przychody rzędu 20,3 mln USD, a wielkość średniej rocznej stopy wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate, CAGR) wyniesie 7,1 procent (2012 - 2016) - podaje firma doradcza Frost & Sullivan.

Pojawienie się systemów ucyfrowionych z wykorzystaniem płaskiego detektora (ang. flat panel) spopularyzowało systemy radiografii cyfrowej (ang. Digital Radiography, DR) i będzie miało wpływ na rozwój inwestycji na rynku europejskim.

Według najnowszej analizy globalnej firmy doradczej, Frost & Sullivan, pt. "Rynek radiografii komputerowej i cyfrowej - Europa Zachodnia i Wschodnia", przychody rynku w 2011 r. wynosiły 388,8 mln USD. Przewiduje się, że w 2016 roku wartość ta zwiększy się do 473,9 mln USD.

Rynek w Polsce w 2011 roku odnotował przychody rzędu 20,3 mln USD, a wielkość średniej rocznej stopy wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate, CAGR) wyniesie 7,1 procent (2012 - 2016).

Dostępność funduszy UE jest głównym czynnikiem wzrostu w odniesieniu do zakupów wyposażenia systemów radiografii komputerowej (ang. Computed Radiography, CR) i DR. Jednakże systemy DR są mniej rozpowszechnione ze względu na ich wyższe ceny. Systemy te są prawie wyłącznie kupowane dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które obsługują dużą liczbę pacjentów, co stanowi ekonomiczne uzasadnienie takiej inwestycji - podaje w informacji prasowej Frost & Sullivan.

Wdrażanie systemów archiwizacji i dystrybucji obrazów (ang. Picture Archiving and Communications Systems, PACS) wpłynie na rozwój rynku radiografii CR i DR w Europie. Placówki opieki zdrowotnej spodziewają się dużych korzyści z zastosowania zarówno systemów PACS jak i rozwiązań diagnostycznych z użyciem promieni radiograficznych.

- Przewaga technologii CR i DR nad analogowymi rozwiązaniami z użyciem promieni radiograficznych, uzyskana m.in. dzięki możliwości zwiększenia liczby pacjentów oraz skróceniu czasu badań i analizy wyników, również stanowi zachętę do zastosowania tych technologii - stwierdza Dominika Grzywińska, analityk ds. sektora opieki zdrowotnej, Frost & Sullivan.

Ponadto braki kadrowe wśród radiologów mają także swój wpływ, gdyż systemy cyfrowe pozwalają na przebadanie niemal trzykrotnie więcej pacjentów w porównaniu z zastosowaniem technologii analogowych - dodaje analityk.

Systemy ucyfrowione, które umożliwiają unowocześnienie istniejących systemów radiograficznych bez konieczności wymiany zainstalowanego sprzętu, zyskują na popularności, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Wielu użytkowników preferuje raczej ucyfrowione rozwiązania, które umożliwiają przebadanie większej liczby pacjentów i zapewniają lepszą jakość obrazów w ramach rozsądnych nakładów niż nowe systemy DR, które wymagają dodatkowych inwestycji - uważają analitycy rynku sprzętu do badań radiograficznych.

O ile systemy ucyfrowione zapewniają digitalizację po bardziej opłacalnych cenach, a koszt systemów CR i DR systematycznie spada, to przystępność cenowa wciąż pozostaje głównym problemem ze względu na sytuację gospodarczą w Europie.

- Klienci kładą większy nacisk na zwrot inwestycji i szukają rozwiązań dostosowanych do swoich potrzeb i w przystępnej cenie. W związku z tym sprzedawcy powinni oferować rozwiązania średniej jakości i niższej klasy, które będą atrakcyjne dla szerszego grona odbiorców, a szczególnie dla mniejszych placówek opieki zdrowotnej - dodaje Grzywińska.