Roflumilast łagodzi stan zapalny u chorych na astmę oskrzelową

Autor: Maciej Chałubiński/Rynek Zdrowia • • 19 marca 2012 12:14

U chorych na astmę oskrzelową i alergie wykazano większą aktywność fosfodiesterazy 4, enzymu występującego w eozynofilach, neutrofilach i limfocytach. Jego rolą jest degradacja cAMP - wewnątrzkomórkowego przekaźnika sygnału promującego rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli i hamującego procesy zapalne.

Roflumilast - inhibitor fosfodiesterazy 4 (PDE4) - zwiększa wewnątrzkomórkowe stężenie cAMP, regulując w ten sposób funkcję m. in. komórek mięśni gładkich.

Celem naukowców z McMaster University, Kanada, była ocena wpływu roflumilastu na obturację i nadreaktywność oskrzeli oraz zapalenie w drogach oddechowych u chorych na astmę oskrzelową po ekspozycji na alergen.

Do randomizowanego badania kontrolowanego placebo z podwójnie ślepą próbą zakwalifikowano 25 chorych z łagodną postacią astmy oskrzelowej, którym naprzemiennie podawano wziewnie roflumilast w dawce 500mcg/dobę lub placebo przez czternaście dni.

W 14. dniu badania wykonano alergenową próbę prowokacyjną. W 7. godzinie po ekspozycji oceniano wartość pierwszosekundowej nasilonej objętości wydechowej (FEV1) w badaniu spirometrycznym. Próbę z metacholiną wykonano przed włączeniem chorych do badania oraz w 13. i 15. dniu przyjmowania leku. Natomiast indukowaną plwocinę, w której oceniano skład komórkowy, pobierano przed włączeniem do badania, w dniu 13. i 14. po siedmiu godzinach od wykonania próby prowokacyjnej z alergenem, oraz w dniu 15.    

Wyniki badania wykazały, że przyjmowanie roflumilastu spowodowało zahamowanie rozwoju późnej odpowiedzi zapalnej wobec alergenu w porównaniu do przyjmowania placebo. Ponadto roflumilast istotnie zmniejszył liczbę eozynofilów i neutrofilów oraz stężenie eozynofilowego białka kationowego (ECP) w indukowanej plwocinie po 7 godzinach od wykonanej prowokacji alergenowej.

Dodatkowo po 24 godzinach doszło do obniżenia poziomu neutrofilowej elastazy oraz zmniejszenia nadreaktywności oskrzeli w porównaniu z przyjmowaniem placebo.

Skuteczność roflumilastu udowodniono już w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w odniesieniu do poprawy parametrów wentylacyjnych układu oddechowego oraz zmniejszeniu nasilenia zaostrzeń choroby.  

Autorzy badania podkreślają, że roflumilast przeciwdziała rozwojowi zapalenia w drogach oddechowych indukowanego alergenem poprzez zmniejszenie liczby neutrofilów i eozynofilów biorących udział w późnej fazie zapalenia alergicznego, przyczyniających się od obturacji oskrzeli i ich nadreaktywności.

Oprac. dr n. med. Maciej Chałubiński

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22029856 


Respir Res. 2011 Oct 26;12:140.
Roflumilast attenuates allergen-induced inflammation in mild asthmatic subjects.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum