MZ/Rynek Zdrowia | 25-05-2011 14:50

Resort zdrowia o programie ograniczającym skutki palenia tytoniu

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt sprawozdania z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2010 roku. Termin zgłaszania uwag, które należy zgłaszać Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, upływa 31 maja.

We wnioskach czytamy m.in. że finansowanie programu na obecnym poziomie uniemożliwia pełną realizację zadań oraz osiągnięcie założonych celów.

Zwiększenie finansowania pozwoliłoby na prowadzenie długofalowych kampanii medialnych, które docierają do całego społeczeństwa.

Więcej: www.mz.gov.pl