Rehabilitacja na NFZ. Skierowanie szybko straci ważność

Autor: oprac. JKB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia16 października 2022 14:55

Skierowanie na rehabilitację na NFZ szybko traci ważność. Poza tym może je wystawić jedynie ubezpieczenia zdrowotnego, tj. taki, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Na niektóre zakresy świadczeń skierowanie wystawić może tylko lekarz specjalista.

Rehabilitacja na NFZ. Skierowanie szybko straci ważność
Rehabilitacja na NFZ. Skierowanie szybko straci ważność Fot. Shuttrstock
 • Na rehabilitację na NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. takiego, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Na niektóre zakresy świadczeń skierowanie wystawić może tylko lekarz specjalista
 • Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej są realizowane w warunkach ambulatoryjnych, domowych, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych
 • Skierowanie na rehabilitację, inaczej niż skierowania na inne świadczenia, ma dość krótką datę ważności. Jest ważne tylko przez 30 dni
 • W uzasadnionych przypadkach medycznych czas trwania rehabilitacji leczniczej może być przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację i za pisemną zgodą dyrektora oddziału NFZ
 • W warunkach ambulatoryjnych zabiegi fizjoterapeutyczne odbywają się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych
 • W przypadku zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach domowych świadczenia są udzielane pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie

Skierowanie na rehabilitację - zasady. Nie każdy lekarz może je wystawić

Jak przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia, aby skorzystać z rehabilitacji leczniczej, konieczne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, to jest takiego, który pracuje w ramach umowy z NFZ. 

A na niektóre zakresy świadczeń skierowanie wystawić może tylko lekarz specjalista.

- W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji domowej, dziennej, stacjonarnej może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - informuje NFZ. 

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie - w przypadku skierowania na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych - skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Który lekarz wystawi skierowanie na rehabilitację

Skierowanie na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych do poradni rehabilitacyjnej może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, ale z ważnym zastrzeżeniem. W przypadku stwierdzenia u pacjenta wady postawy kwalifikującej do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, wówczas skierowanie na zabiegi wystawia, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą, m.in.:

 • rehabilitacji ogólnej,
 • rehabilitacji medycznej,
 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu,
 • chirurgii ortopedycznej,
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Skierowanie na zabiegi ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, gdzie udzielane będą świadczenia. Zabiegi te odbywają się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych. Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie – podkreśla NFZ.

W przypadku dzieci i młodzieży (do 18 roku życia) z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego fizjoterapia ambulatoryjna może odbywać się na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej. Taki cykl trwa 120 dni zabiegowych obejmujących do 5 zabiegów dziennie.

 

Rehabilitacja w domu. Kiedy można otrzymać skierowanie?

Podobnie jak w przypadku rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych, tak i w domowych skierowanie wypisuje lekarz POZ albo inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w tym specjalista w dziedzinie, m.in.:

 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu,
 • rehabilitacji ogólnej,
 • rehabilitacji medycznej,
 • medycyny fizykalnej i balneoklimatologii,
 • fizjoterapii i balneoklimatologii,
 • balneoklimatologii i medycyny fizykalnej,
 • balneologii,
 • balneologii i medycyny fizykalnej,
 • reumatologii,
 • neurologii,
 • neurochirurgii i neurotraumatologii,
 • chirurgii.

Także i w tym przypadku skierowanie jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie kierowanie musi zostać zarejestrowane, niezależnie od tego, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Zabiegi w warunkach domowych są udzielane pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych z powodu:

 • ogniskowych uszkodzeń mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • ciężkich uszkodzeń centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5 stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18 roku życia);
 • uszkodzenia rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • chorób przewlekle postępujących, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorób zwyrodnieniowych stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • urazów kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 • oraz osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

NFZ wyjaśnia, że w tym przypadku czas trwania rehabilitacji realizowanej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. Co ważne — na co wskazuje NFZ — świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum