Ratownicy-kierowcy: tylko nas nie zwolniono ze specjalistycznych kursów

Autor: GUBAŁA Katarzyna • Źródło: Katarzyna Rożko/Rynek Zdrowia   • 23 września 2015 19:05

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami nałoży na ratownika medycznego, który chce być kierowcą zespołu ratownictwa medycznego, obowiązek odbycia specjalistycznego kursu w akredytowanym ośrodku. Koszt takiego kursu niejednokrotnie będzie przekraczał wynagrodzenie ratownika medycznego będącego kierowcą - alarmują ratownicy.

Ratownicy-kierowcy: tylko nas nie zwolniono ze specjalistycznych kursów
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W sprawie głos zabrała m.in. Polska Rada Ratowników Medycznych wnosząc w piśmie z 11 września do premier Ewy Kopacz o podjęcie pilnych rozwiązań legislacyjnych zwalniających kierowców ambulansów z obowiązku ponoszenia kosztu odbycia kursu dla kierującego pojazdami uprzywilejowanymi.

W liście do premier ratownicy medyczni wskazują, że zapisy ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami określają wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, w tym ambulansami medycznymi.

''Ustawodawca tworząc powyższą regulację nie konsultował jej zapisów ze środowiskiem ratownictwa medycznego, czy transportu sanitarnego. (...) Wprowadzenie regulacji dotyczących obowiązku nabywania dodatkowych uprawnień wymaganych podczas prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym w naszej ocenie jest niewłaściwe'' - piszą ratownicy.

Ratownicy pytają, gdzie było MZ?
Roman W. Badach-Rogowski z Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego wskazuje Rynkowi Zdrowia, że ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami nie była przedstawiana do konsultacji społecznych.

- Umknęła ratownikom medycznym... Pytanie, gdzie było Ministerstwo Zdrowia, a szczególnie Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych? I dlaczego nie zauważono problemu? W gruncie rzeczy wcale nas to nie dziwi, bo cały czas mamy do czynienia z dotyczącymi nas bublami prawnymi - podkreśla Badach-Rogowski.

Wylicza, że z odbycia kursu zwolnieni są: funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej,
Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu
Drogowego, kierujący pojazdami ochotniczych straży pożarnych (OSP).

- Gdyby nie te ustawowe zwolnienia, budżet państwa czekałyby ogromne wydatki; dotyczyłyby one też gmin. Zwolnienie funkcjonariuszy z obowiązku kursu było więc dbałością o budżet państwa i OSP. A dlaczego nie zwolniono z tego obowiązku ratowników medycznych kierujących pojazdami uprzywilejowanymi Państwowego Ratownictwa Medycznego? Bo jest ono państwowe tylko z nazwy! W rzeczywistości podlega normalnej grze rynkowej - zaznacza przedstawiciel KZZ PRM.

Podkreśla, że w konkursie o świadczenie w rodzaju ratownictwo medyczne, wygrywa ten kto ma tańszą ofertę. Często jest to podmiot prywatny, który chce zarabiać na ratownictwie medycznym.

- Przecież ''prywaciarz'' nie będzie opłacał szkoleń, tylko zatrudni tego kto je ma, a ratownik nie posiadający uprawnień nie będzie miał szans. Powstaje też pytanie, skąd na szkolenie swoich kierowców pojazdów uprzywilejowanych ma wziąć pieniądze publiczny dysponent zespołów ratownictwa medycznego. Nikt nie policzył tych kosztów, w uzasadnieniu do projektu ustawy ich nie ujęto. Mamy kolejny bubel ustawowy, bo ktoś czegoś nie przewidział... - mówi Badach-Rogowski.

Za kurs zapłacą nie tylko ratownicy
Zwraca uwagę, że koszt szkolenia kierującego pojazdem uprzywilejowanym ma wynieść nawet 3 tys. zł i że zapewne obciążeni nim zostaną sami ratownicy medyczni.

- Kogo z ratowników przy obecnym uposażeniu będzie na nie stać? W Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym SPZOZ finansowanym bezpośrednio przez MZ koszty wszelkich szkoleń, np. pilotów, ponosi pracodawca. Powinno powstać prawdziwe Państwowe Ratownictwo Medyczne na wzór Państwowej Straży Pożarnej z 16 Wojewódzkimi Stacjami Ratownictwa Medycznego - podkreśla.

Wskazuje też, że problem dotyczy nie tylko ratowników medycznych, ale również kierowców
transportu szpitalnego, pracujących np. przy przewozach neonatologicznych lub innych pilnych przewozach pacjentów do ośrodków o wyższym stopniu referencyjności (pacjentów poparzonych, do ośrodków hemodynamiki, do ośrodków udarowych, centrów urazowych), kierowców transportujących krew na ratunek.

- Jedynym - omen nomen - ratunkiem dla ratowników jest wniesienie kolejnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, gdzie zostaną dopisani na wzór kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych. Jako Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego zgłosimy się z tym do rządu i parlamentarzystów - zapewnia Badach-Rogowski.

Resort zdrowia wyjaśnia
Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia zapewnia Rynek Zdrowia, że resort wielokrotnie zabiegał o włączenie kierowców ratownictwa medycznego do grupy kierowców, którzy z racji zapisów nowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami byliby zwolnieni z obowiązku szkoleń specjalistycznych.

Przypomniana, że w projekcie stanowiska rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami z 14 maja 2015 r., które minister zdrowia w pełni poparł, były propozycje, które wskazywały na konieczność odbywania z dniem 4 stycznia 2016 r. specjalistycznych kursów przez wszystkich kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Obowiązek ten, w razie akceptacji przez parlament stanowiska rządu, dotyczyłby zarówno kierowców z zespołów ratownictwa medycznego, zespołów transportowych, jak i kierowców ze służb mundurowych tj. Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i innych.

- Parlament nie przychylił się do stanowiska rządu i na mocy nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie 4 stycznia 2016, z obowiązku odbywania kursów specjalistycznych zwolnił wyłącznie kierowców służb mundurowych, z pominięciem kierowców zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia, w tym kierowców z zespołów ratownictwa medycznego - informuje Krzysztof Bąk.

Przepis dotyczy nowo zatrudnianych
Dodaje, że resort zdrowia nie posiada wiedzy, dlaczego kierowcy zespołów ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego nie zostali przez parlament, podobnie jak kierowcy wymienionych służb mundurowych, zwolnieni z powyższego obowiązku.

- Niemniej jednak, mając na uwadze całodobowo wykonywaną przez 7 dni w tygodniu pracę kierowców zespołów ratownictwa medycznego uzasadnionym jest zagwarantowanie im maksymalnego wyszkolenia, co wydaje się umożliwi ukończenie wymienionego kursu - zaznacza rzecznik MZ.

Wyjaśnia też, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi przepis dotyczący odbycia szkolenia nie obejmuje kierowców pojazdów uprzywilejowanych, którzy takie pozwolenie już posiadają.

- Co oznacza, że kierowcy zespołów ratownictwa medycznego lub ich dysponenci lub kierowcy zespołów transportu sanitarnego, nie będą musieli wydatkować dodatkowych środków finansowych na ten cel. Wchodzący w życie przepis dotyczyć będzie nowo zatrudnianych kierowców zespołów ratownictwa medycznego lub zespołów transportowych, jak również kierowców ambulansów do przewozu krwi i kierowców innych instytucji - podkreśla Krzysztof Bąk.

Kto może, niech zdąży do końca 2015 r.
Joanna Sieradzka, rzecznik prasowy Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego nie chce kwestionować samej potrzeby kursów i szkoleń.

- W nowych przepisach widać jednak dużą nierówność w traktowaniu ratowników medycznych na tle innych służb. Nie rozumiemy, dlaczego dla ratowników kursy są obowiązkowe, a dla strażaków czy policjantów nie - mówi Rynkowi Zdrowia Joanna Sieradzka.

Przyznaje, że dla osób, które w przyszłym roku będą chciały zostać kierowcami w Krakowskim
Pogotowiu Ratunkowym, będzie to spore obciążenie - nie tylko finansowe, ale też organizacyjne.

- Ośrodków, w których organizowane są kursy jest w Polsce bardzo mało. W naszym województwie, w Małopolsce, nie ma żadnego, a najbliższy jest w województwie świętokrzyskim. Dlatego naszych pracowników zachęcamy do zdobywania uprawnień według zasad jeszcze obowiązujących do końca 2015 r. - podaje rzecznik KPR.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum