Ratownictwo medyczne: jest kodeks etyki zawodowej, potrzeba samorządu

Autor: KR/Rynek Zdrowia • • 14 października 2013 10:23

Uczestnicy I Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych zadeklarowali poparcie regulacji prawnych dla zawodu ratownika medycznego oraz utworzenia samorządu zawodowego ratowników medycznych.

Ratownictwo medyczne: jest kodeks etyki zawodowej, potrzeba samorządu
W Kongresie, który odbył się w 11-12 października w Krakowie, zorganizowanym przez Społeczny Komitet Ratowników Medycznych wzięło udział blisko pół tysiąca ratowników medycznych z całej Polski. Przez dwa dni ratownicy medyczni debatowali zarówno o sposobie działania jednego z najmłodszych w Polsce zawodów medycznych jak i o ewentualnych korektach systemu ratownictwa medycznego.

Obecni na I Ogólnopolskim Kongresie Ratowników Medycznych Parlamentarzyści - poseł Lidia Gądek oraz poseł Józef Lassota zadeklarowali swoje poparcie dla złożonego w Sejmie przez Klub PSL projektu ustawy o wykonywaniu zawodu ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych.

W czasie dwudniowego kongresu ratownicy medyczni zaprezentowali ponad 40 własnych wystąpień naukowych dotyczących postępowania przedszpitalnego w ostrych zespołach wieńcowych, stanach zagrożenia życia i zdrowia u dzieci, procedur wykonywanych przez ratowników medycznych na polu walki, a także w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Wraz z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dyskutowano też nad sposobem usprawnienia udzielanej pomocy pacjentom z zawałem serca w fazie przedszpitalnej. Analizowano realizowane przez ratowników medycznych badania naukowe dotyczące tego obszaru oraz rozważano celowość wdrożenia hipotermii terapeutycznej.

Lekarze i ratownicy medyczni Wojskowego Instytutu Medycznego przedstawili najnowsze polskie i amerykańskie doświadczenia w postępowaniu z poszkodowanymi na polu walki. Podejmowali oni zarówno kwestie działania jak i taktyki zwracając uwagę na specyfikę postępowania ratowników medycznych w mundurach.

Wskazano także na konieczność zintensyfikowania współpracy z lekarskimi towarzystwami naukowymi mającą na celu dalsze usprawnienie działania ratownictwa medycznego oraz innych jednostek polskiej ochrony zdrowia, a w szczególności obszarów współpracy ratowników medycznych z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami ośrodków specjalistycznych do których transportują oni pacjentów.

Ratownicy medyczni obecni na I Ogólnopolskim Kongresie Ratowników Medycznych przyjęli pierwszy w historii Kodeks Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych opracowany przez samych ratowników medycznych, z udziałem bioetyków, teologów, prawników oraz lekarzy.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum