gazetaprawna.pl/Rynek Zdrowia | 12-09-2019 08:56

Raport: sektor ochrony zdrowia emituje tyle CO2, co 514 elektrowni węglowych

Światowy sektor opieki zdrowotnej to pierwsza linia leczenia osób cierpiących z powodu zmian klimatu. Zgodnie z najnowszym dużym badaniem dotyczącym śladu węglowego w branży medycznej, sektor ochrony zdrowia musi zwrócić uwagę na to, co sam produkuje.

Fot. PTWP (zdjęcie ilustracyjne)

Jak zauważa Dziennik Gazeta Prawna, sektor opieki zdrowotnej uwalnia rocznie 4,4 proc. globalnej sumy gazów cieplarnianych - to tyle, ile emituje rocznie 514 elektrowni węglowych. Gdyby przemysł medyczny był krajem, zajmowałby piąte miejsce pod względem produkcji zanieczyszczeń.

Około 71 proc. emisji pochodzi ze źródeł pośrednich w ramach łańcucha dostaw – produkcji, transportu, wykorzystywania i unieszkodliwiania farmaceutyków i wyrobów medycznych. Emisje bezpośrednie to ok. 17 proc. całego śladu węglowego.

Ponad połowa emisji w sektorze wiąże się ze zużyciem energii. Zgodnie z raportem przygotowanym przez niezależną grupę Health Care Without Harm., można dokonać redukcji poprzez przejście na energię odnawialną tam, gdzie to możliwe oraz poprzez zastosowanie czystszych środków transportu. Raport wzywa rządy do opracowania planów działania dla dekarbonizacji opieki zdrowotnej zgodnych z celami klimatycznymi ustalonymi w porozumieniu paryskim.

Jak podsumowali autorzy, „celem sektora zdrowotnego jest w końcu zapobieganie chorobom, upowszechnienie ubezpieczenia zdrowotnego, a osiągnięcie globalnego celu klimatycznego, jakim jest zerowa emisja netto, musi się z tym łączyć”.

Czytaj: gazetaprawna.pl