RPP do ministra zdrowia: psychiatria powinna stać się naszym priorytetem

Autor: RPP/Rynek Zdrowia • • 02 marca 2018 13:17

Długie terminy oczekiwania na pomoc specjalistów, deficytowe oddziały, warunki bytowe w szpitalach wymagające poprawy, niewystarczające nakłady finansowe - to główne problemy polskiej psychiatrii. Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do ministra zdrowia o jego osobiste zainteresowanie obszarem opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Choroba psychiczna, inna choroba lub trwałe kalectwo stanowią przyczynę 55,6% prób samobójczych Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

-  W Polsce każdego roku w wyniku skutecznej próby samobójczej traci życie ponad 5 tysięcy osób. To więcej niż liczba ofiar wszystkich wypadków komunikacyjnych. Przełammy temat tabu. Stwórzmy warunki dobrej opieki psychiatrycznej - apeluje Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

W 2016 r. Komenda Główna Policji odnotowała 9861 prób samobójczych, z czego 5405, zatem blisko 55% przypadków, zakończyło się zgonem. Choroba psychiczna, inna choroba lub trwałe kalectwo stanowiły przyczynę 55,6% prób samobójczych. Wydarzenia te są nie tylko osobistym dramatem osób chorujących, ich bliskich i rodzin, ale również, z uwagi na rosnące koszty społeczne i ekonomiczne, coraz większym wyzwaniem dla polityki zdrowotnej.

Zgodnie z zapisem preambuły do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa.

- Rzecznik Praw Pacjenta jako centralny organ administracji rządowej wspiera wszelkie działania propacjenckie, które mogą przyczynić się do wzrostu dostępności do opieki psychiatrycznej. Proszę przedstawicieli organów władzy rządowej i samorządowej oraz zawodów medycznych o współpracę i potraktowanie psychiatrii jako priorytetu naszych wspólnych działań - podkreśla zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, Grzegorz Błażewicz.

- Pacjent z zaburzeniami psychicznymi ma swoją ustawę ma swoich rzeczników a przede wszystkim ma swoją godność, podejmujmy działania na rzecz jej poszanowania poprzez zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych według aktualnej wiedzy medycznej - wskazuje Grzegorz Saj, dyrektor departamentu ds. zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

Więcej: www.rpp.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum