RPP apeluje o regulację monitoringu pacjentów w szpitalach psychiatrycznych

Autor: MSX/Rynek Zdrowia • • 25 lutego 2016 14:10

Rzecznik Praw Pacjenta, Krystyna Barbara Kozłowska, wystąpiła do ministra zdrowia z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych w sprawie uregulowania stosowania monitoringu w szpitalach psychiatrycznych.

RPP apeluje o regulację monitoringu pacjentów w szpitalach psychiatrycznych. Fot. Archiwum

Obecne przepisy prawne nie regulują w sposób wystarczający zasad stosowania monitoringu w szpitalach psychiatrycznych, jak również zasad dotyczących wykorzystywania danych zebranych w procesie monitoringu - zauważa RPP.

Niewłaściwe wykorzystywanie danych zebranych w procesie monitoringu lub nieprawidłowy sposób postępowania ze zgromadzonymi danymi może naruszać prawo pacjentów do intymności i godności, a także prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych. Dlatego Rzecznik Praw Pacjenta niejednokrotnie wskazywał na konieczność określenia i uregulowania zasad stosowania monitoringu wobec pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych.

RPP uznaje, że kwestia dotycząca monitoringu w szpitalach psychiatrycznych powinna zostać ujęta w przepisach ustawy z19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego lub innym akcie prawnym rangi ustawowej. Regulacje zawarte w trzech rozporządzeniach, zdaniem Rzecznika są niewystarczające, ponieważ nie odnoszą się do zasad dotyczących wykorzystywania danych zebranych w procesie monitoringu, szczegółowego sposobu postępowania ze zgromadzonymi danymi z monitoringu wizyjnego (przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku) oraz uprawnień osoby monitorowanej.

W wystąpieniu do ministra zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta uznał za zasadne zobowiązanie kierowników psychiatrycznych podmiotów leczniczych do wyznaczenia pomieszczeń do stosowania izolacji. Zdaniem Krystyny Barbary Kozłowskiej posiadanie oddzielnego pomieszczenia do realizowania środka przymusu bezpośredniego w formie izolacji i wykorzystywanie go także do stosowania unieruchomienia, przyczyni się do zminimalizowania stosowania praktyk naruszających prawo pacjenta do intymności i godności.

W odpowiedzi minister zdrowia poinformował, że konsultant lrajowy w dziedzinie psychiatrii zwrócił się do konsultantów wojewódzkich w tej dziedzinie medycyny o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie, z terminem ich zakończenia do 31 stycznia 2015 r.

Rzecznik Praw Pacjenta trzykrotnie występował do konsultanta krajowego o przekazanie analizy uzyskanych informacji, a także o planowanych działaniach w tym obszarze. Jednakże do chwili obecnej do Biura nie wpłynęła odpowiedź.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum