RPO: osadzeni w więzieniach na leczenie psychiatryczne czekają do trzech miesięcy

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 27 lipca 2019 10:27

W ubiegłym roku osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych na leczenie psychiatryczne czekali do trzech miesięcy - wynika z pisma zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej opublikowanego na stronach RPO.

RPO: osadzeni w więzieniach na leczenie psychiatryczne czekają do trzech miesięcy
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Jak poinformowano na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich, Służba Więzienna zwracała uwagę, że liczba miejsc w więziennych szpitalach psychiatrycznych jest niewystarczająca w stosunku do liczby osób, które potrzebują tego rodzaju leczenia, czyli osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną. Dlatego RPO zwrócił się z do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z pytaniem o ogólną liczbę miejsc w tych placówkach. Chciał m.in. wiedzieć, ile miejsc przewidziano na potrzeby obserwacji sądowo-psychiatrycznej, a ile dla osób diagnozowanych i wymagających leczenia.

Z odpowiedzi Służby Więziennej, która opublikowano na stronach RPO, wynika, że według stanu na styczeń 2019 roku SW dysponuje oddziałami psychiatrii sądowej w pięciu miastach w kraju: w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi, a także w Aresztach Śledczych w: Poznaniu, Szczecinie, Krakowie i Wrocławiu.

Średni czas oczekiwania na łóżko obserwacyjne w wymienionych oddziałach psychiatrii sądowej w 2018 roku wahał się od 14 dni do 3 miesięcy. Najdłużej na miejsce czekali osadzeni w Poznaniu (3 miesiące) i Wrocławiu (2-3 miesiące). Z kolei w Łodzi okres oczekiwania wynosił ok. 2,5 miesiąca, w Szczecinie ok. 2 miesiące, zaś w Krakowie ok. 14 dni. Z kolei średni czas oczekiwania na łóżko lecznicze wynosił do 81 dni.

Jak jednak wyjaśnia Służba Więzienna, podział na tzw. łóżka lecznicze i obserwacyjne jest podziałem czysto formalnym, ponieważ wszystkie dostępne łóżka w oddziałach psychiatrycznych są wykorzystywane na bieżąco dla obu grup pacjentów - zależnie od potrzeb.

Z informacji opublikowanych na stronach RPO wynika ponadto, że w 2018 r., zakończył się remont pawilonu w Areszcie Śledczym w Szczecinie, w związku z czym możliwe jest prowadzenie działalności dzięki kolejnym 28 łóżkom, co daje w sumie 84 miejsca.

Według stanu na 15 stycznia 2019 r. w jednostkach penitencjarnych przebywało 411 osób, u których zdiagnozowano chorobę psychiczną. W ubiegłym roku natomiast liczba pacjentów hospitalizowanych w więziennych oddziałach psychiatrii sądowej wynosiła: obserwacje - 391 osób, leczenie - 731 osób.

Jak zaznaczono, w więziennej służbie zdrowia podobnie jak w placówkach pozawięziennych dominującą formą zatrudnienia są umowy cywilno-prawne. Dodano również, że w przypadku braku możliwości wykonania w warunkach więziennych specjalistycznych badań, konsultacji, czy specjalistycznego zabiegu operacyjnego więzienna służba zdrowia współdziała z placówkami leczniczymi z zewnątrz.

"W 2018 r., wystawiono 10 397 świadectw lekarskich, w tym 485 z wnioskiem +nie może być leczony w zakładzie karnym+. 16 z nich dotyczyło osób ze zdiagnozowana chorobą psychiczną, jednakże nie we wszystkich przypadkach był to powód wnioskowania o udzielenie przerwy w karze" - wskazano.

Dodatkowo w ubiegłym roku wystawiono 796 opinii sądowo-psychiatrycznych, w tym 83 z wnioskiem o internację w zakładzie zamkniętym. Na wykonanie prawomocnego środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym na 31 grudnia 2018 r. oczekiwało 27 osób.

Od ubiegłego roku w Oddziale Psychiatrii Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi z inicjatywy Służby Więziennej rezyduje Rzecznik Praw Pacjenta, który m.in. prowadzi szkolenia dla personelu medycznego, uczestniczy w obchodach i prowadzi rozmowy z pacjentami.

"Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie w odpowiedzi na pismo ze stycznia 2016 r., został poinformowany przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta o braku możliwości objęcia wsparciem przez obecnych Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oddziału psychiatrycznego Aresztu Śledczego w Krakowie. Pacjentom udostępniona jest informacja o możliwości kontaktu telefonicznego z RPP oraz korespondencyjnego z Wydziałem ds. Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Wydawane są też ulotki Biura Rzecznika Praw Pacjenta" - napisano na stronie RPO.

Z kolei w Szpitalu Psychiatrycznym Aresztu Śledczego we Wrocławiu Rzecznik Praw Pacjenta szpitala psychiatrycznego nie realizował żadnych działań, bo nie wnosił o to ani sam rzecznik, ani pacjenci i ich przedstawiciele ustawowi. W Areszcie Śledczym w Poznaniu pomocy w ochronie praw pacjenta udziela Departament ds. Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Zastępczyni rzecznika praw obywatelskich Hanna Machińska w piśmie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej pytała m.in. o ogólną liczbę miejsc w więziennych szpitalach psychiatrycznych. Powoływała się przy tym m.in. na korespondencję prowadzoną przez Rzecznika Praw Obywatelskich z organami więziennictwa w sprawach osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną, z której - jak zaznaczyła - wielokrotnie wynikało, iż liczba miejsc w więziennych szpitalach psychiatrycznych jest niewystarczająca w stosunku do liczby osób, które potrzebują leczenia.

Zaznaczyła, również, że czynności sprawdzające w więziennych szpitalach psychiatrycznych w 2017 roku przeprowadził Rzecznik Praw Pacjenta, czego efektem było "stwierdzenie licznych naruszeń praw pacjenta oraz sformułowanie szeregu zaleceń".

Dotyczyły one m.in. rozszerzenia oferty świadczeń zdrowotnych o zajęcia rehabilitacyjne, zapewnienia pacjentom właściwych warunków bytowych, czy wprowadzenia zmian w praktyce postępowania personelu.

Marcin Chomiuk (PAP)

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze