RPD ws. przetrzymywania "niegrzecznych" dzieci w szpitalach psychiatrycznych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 27 października 2015 14:34

Dzieci z zaburzeniami zachowania, bez wskazań medycznych, nie powinny być przetrzymywane w szpitalach psychiatrycznych - uważa Rzecznik Praw Dziecka. Zwrócił się do MPiPS o zapewnienie takim dzieciom specjalistycznej terapii, a także leczenia w warunkach ambulatoryjnych.

RPD ws. przetrzymywania "niegrzecznych" dzieci w szpitalach psychiatrycznych
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Fot. Archiwum

Chodzi o dzieci, które powinny być umieszczone w specjalistycznej pieczy zastępczej - albo w rodzinie zastępczej zawodowej, albo placówce o profilu terapeutycznym.

"Zaburzenia zachowania stanowią złożony zespół problemów emocjonalnych, w wyniku których dzieci często zachowują się w sposób nieakceptowany społecznie lub w sposób zagrażający własnemu bezpieczeństwu" - napisał rzecznik w piśmie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jako przykład podał sprawę chłopca, który od roku przebywa w szpitalu psychiatrycznym, bo nie znaleziono dla niego odpowiedniej placówki. W lipcu 2014 r. szpital poinformował właściwy sąd rejonowy, że dalszy jego pobyt na oddziale jest niezasadny. Opinię tę poparli biegli. W styczniu 2015 r. sąd ostatecznie uregulował sytuację opiekuńczo wychowawczą chłopca i postanowił o jego umieszczeniu w placówce opiekuńczo wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego.

Miejsca dla chłopca zaczęło szukać właściwe powiatowe centrum pomocy rodzinie - bezskutecznie. Zwróciło się m.in. do 18 jednostek na terenie całego kraju, m.in. do właściwego urzędu wojewódzkiego oraz ośrodków polityki społecznej. Wszystkie odmówiły przyjęcia dziecka z powodu braku tego typu placówki, braku wolnych miejsc bądź z uwagi na rodzaj jego zaburzeń. Chłopiec do dziś - podaje RPD - przebywa w szpitalu psychiatrycznym.

Jak dodał rzecznik, z informacji rządu o realizacji 2014 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika, że liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego wzrosła z 30 do 45 placówek. Według Marka Michalaka, mimo to, w dalszym ciągu jest to liczba niewystarczająca, która nie zabezpiecza potrzeb i nie rozwiązuje problemu dzieci z zaburzeniami zachowania. W jego opinii także liczba rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych jest zbyt mała.

Na problemy związane z psychiatrią dziecięcą RPD zwraca uwagę od lat. Kontrole pracowników biura RPD pokazują - choć czasem ciężko to udowodnić - że na oddziałach psychiatrycznych są dzieci, które niekoniecznie powinny tam trafić. Chodzi o tzw. dzieci niegrzeczne, sprawiające problemy wychowawcze, z którymi czasem opiekunowie nie mogą sobie dać rady, ale które niekoniecznie się kwalifikują do leczenia szpitalnego. Często dotyczy to dzieci, które trafiły do systemu pieczy zastępczej.

Resort ma 30 dni na odpowiedź w sprawie pisma RPD.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum