RPD/Rynek Zdrowia | 20-11-2018 19:11

RPD: pogarsza się sytuacja w dziecięcych szpitalach psychiatrycznych

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, zwrócił się z wystąpieniem generalnym do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o potraktowanie sytuacji w psychiatrii dzieci i młodzieży jako jednego z priorytetowych działań. Zwrócił się także z prośbą o przekazanie aktualnych informacji nt. postępów w opracowaniu rozwiązań dla psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży.

Na zdj. Marek Michalak, rzecznik praw dziecka

Jak poinformował rzecznik, pomimo zapowiedzianych zmian w tym obszarze oraz podjętych działań na rzecz przyjęcia nowych rozwiązań dla psychiatrii dzieci i młodzieży w ostatnim czasie coraz więcej wpływa do niego sygnałów o pogorszającej się sytuacji, w szczególności szpitali psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży.

Dr hab. n. med. Barbara Remberk, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, informuje w przesłanej opinii, że w skali kraju pomimo toczących się prac nie wdrożono na razie żadnych rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby spodziewać się poprawy sytuacji. Jednym z oczywistych rozwiązań, które miałyby szansę poprawić sytuację psychiatrii dzieci i młodzieży jest zwiększenie finansowania. To nie nastąpiło. W jednej z wypowiedzi konsultant wskazuje też na problem braku kadr w opiece psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży: brak kadry, nie tylko lekarzy, ale psychologów i psychoterapeutów, sprawia, że sytuacja jest trudna, a w zasadzie kryzysowa.

Trudna sytuacja już od dłuższego czasu występuje m.in. w województwie mazowieckim.

Wicemarszałek województwa mazowieckiego już 29 maja 2018 r. informował, że nasilone problemy z dostępnością do świadczeń opieki zdrowotnej o profilu psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży wynikają z rosnącej liczby pacjentów wymagających natychmiastowej interwencji w warunkach szpitalnych oraz braku możliwości zwiększenia zasobów pozwalających na zapewnienie adekwatnego leczenia.

"Wieloletnie niedofinansowanie świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży spowodowało znaczący deficyt na rynku pracy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, a aktualnie zatrudnieni lekarze z uwagi na przeciążenie oddziałów warunkują dalsze zatrudnienie zmniejszeniem liczby hospitalizowanych pacjentów. Ponadto kandydaci do pracy stawiają wysokie wymagania finansowe, którym podmioty lecznicze udzielające świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie są w stanie sprostać. Samorząd województwa mazowieckiego w miarę możliwości podejmuje działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży udzielając wsparcia finansowego podmiotom leczniczym. Od wielu lat samorząd województwa mazowieckiego prowadzi korespondencję z Ministerstwem Zdrowia, NFZ oraz MOW NFZ wnioskując o niezwłoczne dokonanie realnej wyceny świadczeń dla dzieci i młodzieży w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, uwzględniającej również uwarunkowania występujące w województwie mazowieckim. Realna wycena świadczeń jest podstawowym warunkiem niezbędnym do tego, aby wzrosło zainteresowanie wśród lekarzy specjalizacją w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Samorząd Województwa Mazowieckiego podejmuje także doraźne działania wspomagające podmioty lecznicze. (…) Dokonana została również analiza możliwości zwiększenia dostępności do świadczeń dedykowanych dzieciom i młodzieży w ramach podległych podmiotów." - czytamy w informacji od wicemarszałka.

Problemy w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla najmłodszych występują w całym kraju – nie tylko województwie mazowieckim. Jednostki samorządu terytorialnego bez odpowiednich rozwiązań systemowych nie są w stanie samodzielnie rozwiązać narastających problemów w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla dzieci i młodzieży - podsumowuje RPD.