KG/Rynek Zdrowia | 21-09-2019 09:55

Pszczyna: Hospicjum św. Ojca Pio obchodzi 20-lecie, dziś ma pod opieką 70 chorych

W ciągu 20 lat hospicjum, które powstało przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pszczynie, rozwinęło się w organizację świadczącą profesjonalną pomoc lekarską, pielęgniarską i psychoterapeutyczną. Początkowo obejmowało pomocą w ciągu jednego miesiąca pięciu chorych, obecnie jest to ponad 70 osób.

Szkolenie wolontariuszy z fizjoterapeutą, Januszem Walą. Fot. Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie

Hospicjum zatrudnia lekarzy, pielęgniarki, opiekunki, rozwija wolontariat, korzysta z wiedzy profesjonalistów, organizuje szkolenia, promuje ideę hospicyjną wśród wszystkich pokoleń poprzez akcje społeczne.

Opieka św. Ojca Pio w nim finansowana jest poprzez kontrakty z NFZ, dotacje, darowizny i 1 proc. W tym roku po raz drugi w ciągu trzech lat pszczyńskie hospicjum wygrało także konkursy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jeden z unijnych projektów realizowany jest od lipca, drugi - właśnie wchodzi w życie. Oba dotyczą zwiększenia dostępności do usług medycznych i  opiekuńczych mieszkańcom powiatu pszczyńskiego w podeszłym wieku w ich miejscu zamieszkania.

Hospicjum rozwija także zakres pomocy w dziedzinie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Chorzy zarejestrowani w hospicjum mają bezpłatny dostęp do łóżek, koncentratorów tlenu, ssaków i wielu innych artykułów, które łagodzą trudności związane z pielęgnacją w długotrwałej postępującej choroby. Sprzęt dowożony jest do mieszkań chorych. Obecnie wypożyczalnia dysponuje blisko tysiącem artykułów wypożyczanych mieszkańcom całego powiatu pszczyńskiego, a także spoza jego granic. Od kilku tygodni hospicyjna wypożyczalnia jest w trakcie rozbudowy, aby usprawnić przechowywanie, czyszczenie i konserwację sprzętu.

Jubileusz 20-lecia Hospicjum św. Ojca Pio świętowany będzie w poniedziałek, 23 września. Goście jubileuszu wezmą m.in. udział w inauguracji 2. edycji Znaków Nadziei pszczyńskiego hospicjum i zasadzą cebulki żonkili - kwiatów symbolicznych dla ruchu hospicyjnego na całym świecie.