Psychosomatyka w alergologii - astma oskrzelowa

Autor: Anna Biełous-Wilk, Wanda Balińska-Miśkiewicz, Bernard Panaszek/Alergologia Info, 2010,V,1; 20-29; Medi Press. • • 03 października 2010 16:43

Streszczenie artykułu "Psychosomatyka w alergologii - astma oskrzelowa". Celem tej pracy była analiza zależności pomiędzy astmą a czynnikami psychospołecznymi.

Badania epidemiologiczne wskazują na częste współwystępowanie depresji i zaburzeń lękowych z astmą oskrzelową. Obniżona kondycja psychiczna pacjentów wpływa na jakość życia oraz skuteczność leczenia astmy.

Wpływ czynników psychospołecznych jest wyraźny zarówno na rozwój, jak i przebieg chorób atopowych. W pracy omówiono badania dotyczące wpływu zespołu stresu pourazowego na rozwój i zaostrzenie astmy, jak również związek pomiędzy stresem matki a rozwojem atopii u ich potomstwa.

Omawiany jest udział hormonów i neuropeptydów uwalnianych w przebiegu reakcji stresowej w regulacji immunologicznej i neurogennej procesu zapalnego. W pracy analizowano:
1) Zależność pomiędzy stresem a procesem zapalenia alergicznego w drogach oddechowych.
2) Związek pomiędzy zwiększonym napięciem przywspółczulnym w depresji a skurczem oskrzeli u chorych z astmą.
3) Wpływ procesu zapalenia na funkcje centralnego układu nerwowego, prowadzący do pogorszenia kondycji psychicznej pacjenta.

Uwzględnienie czynników psychospołecznych w patogenezie chorób alergicznych może przyczynić się do efektywniejszego leczenia, a nawet zapobiegania astmie oraz chorobom alergicznym.

Cały artykuł na stronie: http://alergologiainfo.pl
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum