Prolongata terminu dostosowania SOR-ów do wcześniej ustalonych wymogów

Autor: oprac. JJ • Źródło: Rynek Zdrowia29 maja 2021 10:45

W piątek zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia (skierowane do głoszenia) ws. prolongaty terminu wprowadzenia rygorów nałożonych na placówki posiadające SOR.

Prolongata terminu dostosowania SOR-ów do wcześniej ustalonych wymogów
Czas dostosowania SOR-ów wydłużono do 1 lipca. Fot. Arch. PTWP
  • Pandemia spowodowała, że utrzymanie terminu dostosowania SOR-ów do wymogów rozporządzenia z czerwca 2019 roku groziłoby zamknięciem części oddziałów ratunkowych
  • Czas na dostosowanie nie się SOR-ów do wymogów wydłużono do 1 lipca 2021 roku.

Przypomnijmy, że rozporządzenie z czerwca 2019 nałożyło na podmioty lecznicze posiadające w swoich strukturach szpitalny oddział ratunkowy obowiązek:

  • organizacji w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
  • organizacji gabinetu do przeprowadzenia segregacji medycznej, w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszaru;
  • zapewnienia, aby ordynatorem (lekarzem kierującym oddziałem) był lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej;
  • miejsca izolacji w oddziale;
  • pomieszczeń sanitarno-higienicznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych;
  • posiadania lotniska bądź lądowiska.

Projekt zakładał, że ujęte w nim wymagania należy spełnić w określonych terminach do dnia 1 stycznia 2021 r., a w przypadku punktu mówiącego o lotnisku bądź lądowisku - do dnia 1 stycznia 2022 r.

Z powodu pandemii

Resort zdrowia przyznaje w OSR projektu wczoraj opublikowanego rozporządzenia, że z uwagi na obecną sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, jak również ze względu na ograniczone możliwości realizacji inwestycji budowlanych oraz braki kadry lekarskiej, spełnienie wymagań w tym zakresie we wskazanym terminie przez część szpitali jest niemożliwe co stworzyłoby ryzyko zamknięcia części szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Resort dodaje, że także wątpliwości budzi termin obowiązywania przepisów odnoszących się do segregacji medycznej oraz systemu TOPSOR, których termin wejścia w życie przepisów został określony na dzień 1 lipca 2021 r.

Wydłużono termin do 1 lipca

Z powyższych powodów został wydłużony czas na dostosowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. a nowy termin określony w projektowanym rozporządzeniu został określony na dzień 1 lipca 2022 r.

Ponadto, dostosowano także termin wejścia w życie przepisów odnoszących się do segregacji medycznej w oparciu o system TOPSOR, do terminu wyznaczonego na dzień 1 lipca 2021 r.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum