Projekt zmian rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 23 grudnia 2018 15:08

W załączniku do rozporządzenia wpisano badania diagnostyczne, do których dostęp w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jest istotny z perspektywy potrzeb zdrowotnych pacjentów.

Uwzględniono w tym wykazie badanie poziomu ferrytyny, które jest wykorzystywane w celu diagnozowania niedoboru żelaza będącego przyczyną anemii u niemowląt i małych dzieci. Uzupełniono również wykaz o badanie poziomu witaminy D, które jest istotne ze względu na ryzyko niedoboru witaminy D oraz wapnia w diecie niemowląt i małych dzieci.

Wykaz poszerzono również o badania stosowane w celu wykrywania infekcji bakterią Borrelia sp., czego ryzyko wzrasta po ukąszeniu przez kleszcze. Wprowadzono także badania stosowane w celu wykrywania zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C (hepatitis C virus, HCV).

W celu zapewnienia efektywności leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C ważne jest wczesne wykrycie zakażenia wirusem, a po jego wykryciu ustalenie terapii i rozpoczęcie leczenia w celu przeciwdziałania przejścia z ostrej fazy choroby w przewlekłą oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji na osoby zdrowe.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w swojej opinii uznał za zasadne wprowadzenie do katalogu badań diagnostycznych zlecanych przez lekarza POZ badania anty-HCV dla zdefiniowanych populacjach. Ponadto, na potrzebę przeprowadzania powyższych badań przez lekarza POZ zwracają również uwagę eksperci kliniczni.

Głównym argumentem za upowszechnieniem dostępności do badań anty-HCV jest zwiększenie wykrywalności zakażenia na jej wczesnym etapie.

Prezes AOTMiT wskazał, iż następujące grupy pacjentów powinny mieć zapewniony w pierwszej kolejności dostęp do badania w kierunku infekcji HCV w POZ:
1) osoby, które otrzymały przetoczenie krwi przed 1992 r.;
2) osoby, które używają lub używały w przeszłości dożylne środki odurzające;
3) osoby, które były hospitalizowane więcej niż 3 razy w życiu;
4) osoby, które przebywały w placówkach karnych;
5) osoby, które zgłaszają się do punktów anonimowego testowania w kierunku zakażenia HIV;
6) osoby, u których wykryto u lekarza rodzinnego lub na oddziale szpitalnym podwyższoną aktywność aminotransferaz;
7) osoby, u których występuje podejrzenie jakiejkolwiek choroby wątroby.

 Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum