Projekt rozporządzenia wprowadzającego zmiany kryteriów wyboru ofert w psychiatrii dziecięcej

Autor: RCL/Rynek Zdrowia • • 29 grudnia 2020 12:16

Do konsultacji zewnętrznych skierowano zmienione rozporządzenie dotyczące kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dotyczy ośrodków opieki psychologicznej, centrów zdrowia psychicznego i opieki całodobowej psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą.

Projekt rozporządzenia wprowadzającego zmiany kryteriów wyboru ofert w psychiatrii dziecięcej
Fot. Shutterstock

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany odnośnie następujących przedmiotów postępowań:
1) Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny;
2) Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny;
3) Ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny.

W przedmiocie postępowania – Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny warunek dotyczący dostępności do świadczeń został podzielony na dwa odrębne punkty w celu zróżnicowania ilości punktów przyznawanych świadczeniodawcom za ilość wizyt środowiskowych wykonanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W przedmiocie postępowania – Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny, z uwagi na rezygnację w rozporządzeniu koszykowym z Zespołu leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży usunięto warunek:
• zatrudnienia dodatkowej osoby posiadającej certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) oraz dodatkowej osoby z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą;
• dotyczący realizacji przez oferenta co najmniej 20% wizyt, porad domowych lub środowiskowych w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w zakresie przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto, dodano dwa warunki premiujące oferentów realizujących umowę w zakresie świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z realizacją obowiązku szkolnego na oddziale minimum w ramach szkoły podstawowej w czasie roku szkolnego oraz świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Będzie to przede wszystkim korzystne dla świadczeniodawców zapewniających kompleksowość udzielanych świadczeń.

W przedmiocie postępowania – Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny w celu podwyższenia jakości i kompleksowości udzielanych świadczeń wprowadzono kryterium premiujące zapewnienie przez świadczeniodawcę całodobowej opieki lekarza dyżurującego w oddziale. Zaproponowano również w ramach kryterium kompleksowość dodanie dwóch warunków:
• oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania określonym w postępowaniu w sprawie zawarcia umów na świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży;
• oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania określonym w postępowaniu w sprawie zawarcia umów na świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Więcej: rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum