Projekt rozporządzenia. Nowe świadczenia dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne

Autor: oprac. IB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia26 listopada 2021 10:00

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Projekt rozporządzenia. Nowe świadczenia dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne
Projekt wprowadza nowe świadczenia dla chorych na hemofilię Fot. Shutterstock
  • W projekcie wprowadzono nowe świadczenia opieki zdrowotnej dedykowane chorym na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne
  • Uporządkowane zostały m.in. przepisy dot. świadczeń dedykowanych chorym na hemofilię
  • Rozszerzony został panel badań diagnostycznych dostępnych w ramach świadczeń „Skazy krwotoczne - diagnostyka podstawowa” oraz „Skazy krwotoczne - diagnostyka rozszerzona”
  • Rozszerzono ponadto kryteria kwalifikacji do świadczenia „Skazy krwotoczne - podstawowa ocena stanu zdrowia”

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 727) wprowadziło nowe świadczenia opieki zdrowotnej dedykowane chorym na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne.

Wdrożenie nowych przepisów do zarządzenia prezesa NFZ. "Nie było możliwe"

Wdrożenie nowych przepisów do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju ambulatoryjna opieka zdrowotna nie było jednak możliwe z uwagi na rozbieżności pomiędzy warunkami realizacji nowych świadczeń a charakterystyką produktów rozliczeniowych zawartą w opracowaniu analitycznym Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Konieczne stało się sporządzenie przez AOTMiT erraty do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń dla chorych na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne oraz doprecyzowanie przepisów rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Czytaj też: Hemofilia. Chorzy kończą 18 lat i wypadają poza system. Eksperci apelują o zmiany i kontynuację spersonalizowanej profilaktyki

Świadczenia dedykowane chorym na hemofilię

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.) w części dotyczącej świadczeń dedykowanych chorym na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne.

W załączniku nr 2 skreśla się trzy procedury medyczne, które pozostają dostępne w ramach świadczeń „Skazy krwotoczne” w załączniku nr 5:

  1. płytki krwi - ocena ekspresji GPIb/ IX/ V,
  2. płytki krwi - ocena ekspresji GPIIb/ IIIa
  3. oraz ocena rozpuszczalności skrzepu w 5-molowym roztworze mocznika,

Powyższa zmiana ma na celu uporządkowanie przepisów przedmiotowego rozporządzenia. Z uwagi na fakt, iż wskazane procedury medyczne są wykonywane wyłącznie w diagnostyce chorych na hemofilię i inne skazy krwotoczne, zasadnym jest pozostawienie ich w załączniku nr 5 w ramach świadczeń dedykowanych chorym na hemofilię.

Rozszerzenie panelu badań i kryteriów kwalifikacji

W załączniku nr 5 zmiany polegają na:

  • rozszerzeniu panelu badań diagnostycznych dostępnych w ramach świadczeń „Skazy krwotoczne – diagnostyka podstawowa” oraz „Skazy krwotoczne – diagnostyka rozszerzona”,
  • rozszerzeniu kryteriów kwalifikacji do świadczenia „Skazy krwotoczne – podstawowa ocena stanu zdrowia”
  • oraz ujednoliceniu nazw badań laboratoryjnych wykonywanych w diagnostyce chorych na hemofilię, ujętych w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 5 do przedmiotowego rozporządzenia.

Wprowadzenie powyższych zmian umożliwi stosowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia przepisów nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj też: Hemofilia. W Polsce brakuje swobody w doborze terapii

Czytaj też: Hemofilia - leczenie. Lekarze powinni mieć do dyspozycji całe portfolio leków

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum