Projekt rozporządzenia MZ: lista chorób objętych obowiązkiem hospitalizacji

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 02 lutego 2021 14:40

Osoby chore lub podejrzane o zakażenie m.in. wąglikiem, wścieklizną, Ebolą, zespołem ostrej niewydolności oddechowej SARS, tularemią podlegają obowiązkowej hospitalizacji - wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia, dotyczącego chorób zakaźnych. Regulacja określa również okres, w jakich chory musi przebywać w izolacji lub na kwarantannie.

Projekt rozporządzenia MZ: lista chorób objętych obowiązkiem hospitalizacji
FOT. Shutterstock (zdjęcie ilustracyjne)

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego skierowane zostało na początku lutego do konsultacji. Na zgłaszanie uwag przewidziano 30 dni.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, obowiązkowi hospitalizacji podlegają osoby z podejrzeniem zakażenia lub chore na: gruźlicę; błonnicę; cholerę; dur brzuszny; dury rzekome A, B, C; dur wysypkowy (w tym chorobę Brilla-Zinessera); dżumę; Ebolę; wysoce zjadliwą grypę ptaków u ludzi (HPAI), w szczególności spowodowaną szczepami H7 i H5; ospę prawdziwą; ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo; tularemię; wąglik; wściekliznę; wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółtą gorączkę, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu.

Do szpitala obowiązkowo trafić też mają pacjenci z zakażeniami biologicznymi czynnikami chorobotwórczym i wywołującymi zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) lub innej niewydolności narządowej, w szczególności z bliskowschodnim zespołem niewydolności oddechowej (MERS) oraz ostrej niewydolności oddechowej (SARS).

Również obowiązkowi takiemu podlegają osoby, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub podejrzenie zakażenia lub zachorowania, w przypadku gdy lekarz nie skierował ich do leczenia w ramach obowiązkowej izolacji, w tym domowej.

W przypadku tych chorób lekarz kieruje pacjenta do wskazanego szpitala i niezwłocznie informuje o tym placówkę, jak również odpowiednie organy sanepidu. Poucza osobę chorą lub jej prawnych opiekunów o obowiązku hospitalizacji lub izolacji oraz odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej pacjenta. W uzasadnionych przypadkach, czyli wtedy, gdy pacjent nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub stan zdrowia na to nie pozwala, zleca transport sanitarny do wskazanego miejsca.

Osoby, które przebywają w izolacji domowej zakażone wirusem SARS-CoV-2 otrzymują nie później niż 7. dnia jej odbywania SMS o tym, że muszą skontaktować się z lekarzem POZ, by otrzymać informację o czasie jej trwania. U pacjentów z objawami klinicznymi izolacja kończy się po 3 dniach bez gorączki i innych objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia ich wystąpienia. Natomiast w przypadku pacjentów, u którym nie wystąpiły objawy, po 10 dniach od dnia uzyskania dodatniego testu diagnostycznego potwierdzającego zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Lekarz może jednak izolację wydłużyć.

Równocześnie określono, że osoby wykonujące zawód medyczny lub sprawujące opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej mogą być zwolnione z izolacji "po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 i od rodzaju objawów klinicznych".

Z kolei w przypadku pacjentów immunoniekompetentnych izolacja może zostać przedłużona do 20 dni.

Ponadto, według zapisów projektu rozporządzenia, ordynator oddziału szpitala lub osoba uprawniona niezwłocznie telefonicznie ma poinformować właściwego inspektora sanitarnego o samowolnym opuszczeniu szpitala przez pacjenta, który podlega obowiązkowi hospitalizacji.

Dodatkowo projekt przewiduje, że osoby, które miały kontakt z określonymi chorobami zakaźnymi podlegają obowiązkowi kwarantanny lub nadzorowi epidemicznemu, jeśli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej, przez okres nie dłuższy niż 21 dni, "licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo pozostawania w styczności ze źródłem biologicznych czynników je wywołujących".

Odpowiednio te okres kwarantanny wynoszą 5 dni w przypadku cholery, 6 dni - dżumy płucnej, 10 dni - zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS), 14 dni - bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS), 21 dni - Eboli (EVD) i ospy prawdziwej oraz wirusowych gorączek krwotocznych.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Klaudia Torchała

Czytaj: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum