pwx, PAP/Rynek Zdrowia | 20-01-2021 13:42

Premier i minister zdrowia zapowiadają konsekwentną naprawę sytuacji psychiatrii dziecięcej

Przeznaczenie około 120 mln zł na remonty budynków, w których są udzielane świadczenia psychiatrii dziecięcej oraz około 60 mln zł na retaryfikację tych świadczeń, zapowiedzieli w środę (20 stycznia) premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. W sumie nowe wydatki na psychiatrię dziecięcą mają sięgnąć 220 mln zł.

Fot. archiwum

  • Premier Morawiecki zapowiedział remonty i unowocześnienie placówek opieki psychiatrycznej nad dziećmi. Na ten ma być przeznaczone 120 mln zł
  • NFZ chce, by w każdym powiecie do końca roku działały ośrodki środowiskowe świadczące opiekę psychiatryczną nad dziećmi
  • Funkcjonowanie systemu ma się polepszyć m.in. dzięki retaryfikacji świadczeń, na którą zostanie przeznaczone 60 mln zł
  • Niedzielski o wydatkach: - To nie są pieniądze zlokalizowane w jednym miejscu; nie wszystkie środki będą pochodziły z budżetu państwa

- Zajmowanie się psychiatrią dziecięcą to nie jest kwestia impulsu pochodzącego z bieżącej debaty politycznej, ale kwestia procesu, który został zapoczątkowany od 2018 - zapewnił minister Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej.

Jak można sądzić, nawiązał tym samym do niedawnej dyskusji, która wywiązała się, gdy senatorowie PiS nie poprali poprawki Senatu do ustawy budżetowej na rok 2021, przewidującej przeznaczenie z rezerw celowych 80 mln zł jako kwoty dotacji i subwencji na psychiatrię dziecięcą. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych odrzuciła we wtorek (19 stycznia) tę poprawkę. Przedstawiciel rządu zapewniali jednak, że w środę rząd przedstawi program wsparcia psychiatrii dziecięcej.

Premier o podejmowanych działaniach

W środę premier Mateusz Morawiecki zapewnił na konferencji prasowej, że od kilku lat rząd konsekwentnie rozwija i inwestuje w psychiatrę dziecięcą. Podczas konferencji premier omawiał działania w tej sprawie.

Jako pierwszy punkt Morawiecki wymienił poprawę infrastruktury, remonty i unowocześnienie placówek szpitalnych. - Przeznaczamy na ten cel ok. 120 mln zł - to jest po ok. 3 mln zł na jeden oddział - podkreślał. Zadanie drugie, o którym mówił premier, to uruchomienie bezpłatnej, całodobowej infolinii - w tym także możliwość komunikowania się poprzez czat i e-mail.

- Problemy z jakimi styka się młodzież, stykają się już dzieci, są ogromne i chcemy udostępnić wszystkie możliwe kanały komunikacji po to, żeby jak najmniej było, najlepiej w ogóle, samobójstw wśród dzieci i młodzieży, żeby otworzyć wszelkie możliwe mechanizmy wsparcia dla dzieci i młodzieży w tym bardzo trudnym czasie - mówił Morawiecki.

Z kolei trzecie rozwiązanie to zwiększenie dostępności świadczeń w ramach opieki środowiskowej.

- Po czwarte uruchomienie programów profilaktyki uzależnień cyfrowych. Myślę, że wszyscy rodzice bez wyjątku wiedzą, jak to jest groźne uzależnienie od komputera, od jakiegoś telefonu. Dzisiaj w szczególności w czasie epidemii jeszcze bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział Morawiecki.

Poinformował, że "wszystko to oznacza inwestycje wysokości powyżej 220 mln złotych". - I w najbliższym czasie realizujemy już te różne inwestycje we wszystkich ośrodkach poprzez świadczenia, poprzez szkolenia, dostępność specjalistów. Wszystko po to, żeby dla dzieci i dla młodzieży ta ewentualna terapia była jak najbardziej dostępna - zapewniał premier.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przypomniał, że w 2018 roku w Ministerstwie Zdrowia powstał zespół, który miał zaprojektować kompleksową zmianę modelu psychiatrii dziecięcej. Jak tłumaczył, "opartej do tej pory na wzorcu pochodzącym z czasów komunizmu, kiedy to szpitale psychiatryczne, oddziały dla dzieci były w zasadzie jedynym miejscem, gdzie dzieci mogły uzyskać profesjonalną pomoc psychiatryczną".

Pomoc psychiatryczna dla dzieci - w każdym powiecie

Pierwszy akt prawny, który wprowadził zmianę pojawił się w sierpniu 2019 r. Zakładał powstanie placówek psychiatrycznej opieki środowiskowej nad dziećmi i młodzieżą jak najbliżej miejsca zamieszkania.

- To jest zbudowanie piramidy świadczeń, której podstawę stanowi opieka środowiskowa, a następnie bardziej zaawansowany poziom - ambulatoria, opieka dzienna już z udziałem lekarza psychiatrii, a dopiero na końcu tej piramidy jest szpital, miejsce gdzie porada ma charakter całodobowy - przedstawiał model, według którego ma funkcjonować opieka psychiatryczna nad dziećmi.

NFZ chce, by w każdym powiecie zostały wyłonione ośrodki środowiskowe świadczące opiekę psychiatryczną nad dziećmi. Jak powiedział minister Niedzielski, do kwietnia 2020 r. w ramach konkursów udało się wyłonić ok. 150 zespołów opieki środowiskowej, czyli do momentu, kiedy ze względu na pandemię konkursy nie mogły być prowadzone.

- Na przełomie listopada i grudni 2020 r. udało nam się przywrócić konkursy i wtedy jednym z pierwszych elementów, z którym ruszyliśmy odmrażając funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej, to były właśnie konkursy na kolejne zespoły opieki środowiskowej - powiedział minister.

Dodał: - NFZ przeprowadził i przeprowadza cały czas te konkursy, bo wchodząc w rok 2021 mieliśmy już blisko 200 zespołów, które taką opiekę środowiskową świadczą, a docelowo chcemy żeby taka opieka była w każdym powiecie.

Powiedział, że drugi poziom opieki to ośrodki specjalistyczne, "z których część istnieje, część będzie powstawała". Funkcjonowanie systemu ma się polepszyć m.in. dzięki retaryfikacji świadczeń. W ramach systemu psychiatrii dziecięcej pojawia się kilka nowych elementów, m.in. bezpłatna infolinia oraz dofinansowanie programów profilaktyki uzależnień cyfrowych.

Będzie retaryfikacja świadczeń

- Dokonamy retaryfikacji, zarówno na poziomie szpitalnym, jak i ambulatoryjnym, bez względu na to czy to dotyczy opieki zdrowotnej całodobowej czy dziennej. Zwrócę się do AOTMiT,  żeby w ramach budżetu jaki chcemy na to przeznaczyć decyzją premiera - to jest mniej więcej 60 mln zł - dokonać retaryfikacji, która uatrakcyjni finansowo ten produkt, tak żeby jednostki, które są zaangażowane w tej dziedzinie mogły mieć zapewnione bezpieczeństwo finansowe - powiedział minister Niedzielski.

Przypomniał też, że w psychiatrii dziecięcej wprowadzono bezlimitowość świadczeń.

- Czyli nie ma ograniczeń w liczbie świadczonych usług na żadnym z poziomów. Każdy zespół prowadzący opiekę środowiskową, czy opiekę specjalistyczną będzie miał finansowanie za każe zaangażowanie. W tym sensie można powiedzieć, że opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą jest priorytetem w planie finansowym NFZ - zaznaczył minister.

Mówił też o przyspieszeniu inwestycji w psychiatrię dziecięcą, polegającym na pojawieniu się nowych środków na remonty budynków - 120 mln zł.

Jak twierdził minister, można oczekiwać, iż do końca roku będzie istniał już taki system psychiatrii dziecięcej, "w którym każdy rodzic będzie wiedział, że w każdym powiecie może się zgłosić do lokalnego ośrodka z problemami swoich dzieci", a tam możliwe będzie skorzystanie z poradnictwa, psychoterapii lub dziecko zostanie skierowane do placówek wyższych poziomów opieki.

Politycy byli dopytywani przez dziennikarzy o szczegóły dotyczące nakładów na psychiatrię dziecięcą, m.in. skąd środki te będą pochodzić. Niedzielski odpowiedział, że "to nie są pieniądze, które są zlokalizowane w jednym miejscu; to nie są środki, które wszystkie będą pochodziły z budżetu państwa".

Skąd pieniądze?

- Jeśli chodzi o kwotę całkowitą, o której wspomnieliśmy czyli 220 mln, to struktura wygląda w ten sposób: ok. 60 mln to będą środki pochodzące z NFZ lub Funduszu Medycznego, w zależności od tego jak będzie wyglądała sytuacja z przekroczeniem limitów i zmianami samego systemu taryfikacji. Ok. 20 mln w ramach programu dofinansowania programów dofinansowania programów profilaktyki uzależnień cyfrowych, to będą środki pochodzące z  funduszu covidowego - wyliczał.

Natomiast pozostałe środki - dodał - będą pochodziły z budżetu państwa.

Z kolei premier Morawiecki dodał, że porównując np. rok 2019, do 2020, 2021 to zwiększenie nakładów na opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży "oznacza niemal podwojenie środków, czyli z 250 mln na blisko 500 mln".

- Jesteśmy oczywiście gotowi, w zależności od potrzeb, które tu się pojawiają, dalej zwiększać te środki, a także nakłady inwestycyjne - zapewnił szef rządu.

Prof. Barbara Remberk, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie powiedziała, że dobrze się stało, iż sytuacja psychiatrii dziecięcej jest dzisiaj elementem debaty publicznej. - To nasza odpowiedzialność dorosłych za wprowadzenie dzieci w świat, w taki sposób, by były gotowe do funkcjonowania w nim i mogły sobie radzić z wyzwaniami dnia codziennego - mówiła, wskazując na potrzebę zmiany systemu opieki psychiatrycznej nad dziećmi.

Jak zwróciła uwagę, o ile kiedyś "myślenie o opiece na dzieckiem dotyczyło tego, żeby było czyste, nakarmione i miało miejsce do spania", to dzisiaj doskonale rozumiemy, że dzieci wymagają też zatroszczenia się o ich właściwy rozwój psychiczny i łagodzenia cierpienia, jeśli pojawiają się zaburzenia. - To bardzo ważne, że my jako społeczeństwo zaczynamy to rozumieć - podkreślała konsultant.

Jak dodała, powszechne są liczne nadzieje związane ze zmianą modelu opieki psychiatrycznej nad dziećmi. - Jesteśmy dopiero na początku drogi - zaznaczyła.