BM/Rynek Zdrowia | 16-11-2016 12:02

Pracodawcy apelują o przedłużenie terminu konsultacji na temat projektu ustawy o PRM

Organizacje pracodawców apelują o przesunięcie o miesiąc, tj. do 16 grudnia 2016 roku, terminu zakończenia konsultacji projektu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Apelują o przedłużenie terminu konsultacji na temat projektu ustawy o PRM. Fot. PTWP

Podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przedstawiciele organizacji pracodawców - Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, Konfederacji Lewiatan oraz Business Center Club - podpisali wspólne stanowisko, w którym zaapelowali do ministra zdrowia o przesunięcie terminu konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym o miesiąc tj. do 16 grudnia 2016 roku.

Najważniejszym argumentem przemawiającym za przesunięciem terminu konsultacji jest konieczność gruntowej analizy rzeczywistych skutków tej regulacji oraz jej zgodność z normami prawnymi Unii Europejskiej.

Strony czekają także na merytoryczną odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na wysłaną w październiku analizę prawną pt. Możliwości prawne wprowadzenia  ograniczeń podmiotowych w zakresie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Twierdzą, że odpowiedź z MZ nie odnosi się do przedmiotu analizy, a jedynie informuje, że będzie ona uwzględniona w procesie konsultacji społecznych.

"Ustawa wprowadza wiele rozwiązań o fundamentalnym znaczeniu dla systemu ochrony zdrowia, dlatego reprezentatywne organizacje pracodawców uważają, że wyłącznie przygotowanie kompletnej analizy, zawierającej rzetelną  ocenę skutków regulacji pozwoli na wypracowanie zgodnych  prawem i korzystnych dla pacjentów rozwiązań w zakresie ratownictwa medycznego" - czytamy w stanowisku.