Porozumienie Zielonogórskie wyjaśnia wątpliwości w sprawie teleporady: ważne, by pacjenci...

Autor: KG/Rynek Zdrowia • • 07 lutego 2020 17:20

Nie mniej niż 2 godziny w tygodniu - tyle czasu świadczeniodawca POZ musi przeznaczyć na porady udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W jaki sposób to zorganizuje, zależy to jednak wyłącznie od niego.

Fot. Shutterstock

Jak wyjaśnia Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie ważne jest, by pacjenci byli odpowiednio poinformowani o zasadach udzielania takich porad i by były one odnotowywane w dokumentacji medycznej pacjenta oraz w sprawozdawczości.

Obwiązek realizowania teleporad w POZ wprowadziło zarządzenie prezesa NFZ z 30 grudnia 2019 r. Zgodnie z par. 8 punkt 10 tego zarządzenia, świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju poz, w zakresach: lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz, obowiązany jest do zapewnienia, w wymiarze nie mniejszym niż dwie godziny tygodniowo, możliwości uzyskania przez świadczeniobiorcę świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności - przypomina Porozumienie na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z tym punktem, odnoszącym się również do artykułu 13 ustęp 3 ustawy o POZ, informacje o teleporadach należy umieścić w sposób widoczny i ogólnodostępny w miejscu udzielenia świadczeń (czyli najlepiej na tablicy ogłoszeń). Zapis o powyższym powinien również zostać wprowadzony do regulaminu organizacyjnego, z podaniem numeru stacjonarnego.

Teleporad można udzielać na dowolnych zasadach, byle tylko zmieścić się w wymiarze nie mniejszym niż dwie godziny tygodniowo. Może to polegać na tym, że codziennie w określonych przez świadczeniodawcę godzinach - np. przez pół godziny dziennie - takie świadczenia w razie potrzeby mogą być udzielane. Można również rozważyć inne formy realizacji tego zobowiązania, np. telefon od pacjenta przyjmuje pielęgniarka, przeprowadza wywiad i jeżeli będzie to konieczne lekarz po przyjęciu pacjentów z listy oddzwania do pacjenta.

Zapłata za teleporady została wynegocjowana przez Porozumienie Zielonogórskie i jest zawarta w zwiększonej stawce kapitacyjnej. Dzięki determinacji negocjatorów Federacji teleporad nie trzeba sprawozdawać osobno, jak początkowo planowano, tylko tak, jak zwykłe porady. Powinno się odnotowywać je w dokumentacji medycznej pacjenta, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem teleporada jest również świadczeniem leczniczym.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum