PAP/Rynek Zdrowia | 30-10-2018 21:58

Porozumienie GIS i URPL m.in o współpracy w edukowaniu o szczepionkach i suplementach

Główny Inspektorat Sanitarny i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, w trosce o zdrowie społeczeństwa, mają współdziałać m.in. w edukowaniu o korzyściach płynących ze szczepień i o zagrożeniach związanych z suplementami diety.

Fot. Shutterstock (zdjęcie ilustracyjne)

Wspólne działania umożliwi zawarte we wtorek (30 paździrnika) porozumienie, którego sygnatariuszami są szef GIS Jarosław Pinkas i prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak.

W porozumieniu zapisano, że "strony zobowiązują się do wypracowania wspólnych działań ukierunkowanych na upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie stosowania szczepionek oraz różnicach pomiędzy szczególnymi kategoriami środków spożywczych, tj. suplementami diety i żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego a lekami".

Porozumienie - jak wskazano - jest potwierdzeniem woli podjęcia współpracy przez strony w tych dziedzinach oraz w innych zakresach obejmujących działanie obu urzędów.

- Rzetelna wiedza naukowa, dotycząca różnych aspektów zdrowia człowieka, wykracza poza zakres działania jednej instytucji. Dlatego konieczne jest łączenie wysiłków, aby edukacja zdrowotna pozostawiała jak najmniej miejsca dla tych wszystkich, którzy posługują się pseudonauką i sieją zamęt w głowach rodziców - skomentował dla PAP szef GIS Jarosław Pinkas.

Współpraca obejmować ma m.in. prowadzenie wspólnych kampanii informacyjnych, wspólne upowszechnianie materiałów edukacyjnych i podejmowanie razem mających upowszechniać wiedzę przedsięwzięć kierowanych do pacjentów i ich rodzin.

Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Wchodzi w życie z dniem podpisania, czyli od wtorku.

Katarzyna Lechowicz-Dyl