Pomorskie: powołano zespół ds. bakterii opornych na antybiotyki

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 12 stycznia 2018 19:00

Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej dot. zakażeń spowodowanych przez bakterie oporne na antybiotyki na Pomorzu jest celem zespołu powołanego przez wojewodę. Pod koniec 2017 r. u 8 pacjentów stwierdzono zakażenie antybiotykooporną bakterią.

Fot. archiwum

Pomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że w piątek (12 stycznia) wojewoda Dariusz Drelich podpisał zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia.

Rzecznik Prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku, Anna Obuchowska poinformowała w piątek, że "pod koniec 2017 r., u ośmiu pacjentów hospitalizowanych w kilku szpitalach i domach pomocy społecznej województwa pomorskiego, stwierdzono Klebsiella pneumoniae ( pałeczka zapalenia płuc - PAP) wytwarzającą karbapenemazy OXA-48". Wyjaśniła, że "karbapenemazy powodują oporność bakterii na leczenie różnymi grupami antybiotyków". Rzeczniczka odmówiła podania placówek, w których stwierdzono obecność tej odmiany bakterii.

- Obecnie w województwie pomorskim obserwujemy pojedyncze przypadki zakażeń i kolonizacji pacjentów bakteriami wytwarzającymi karbapenemazy - dodała.

Zapewniła, że "w szpitalach wprowadzono procedury zmniejszające ryzyko transmisji zakażenia na innych pacjentów, zgodne z zaleceniami opracowanymi przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej". Poinformowała, że "od tygodnia nie ma zgłoszeń dotyczących nowych przypadków".

Obuchowska podała, że "do chwili obecnej nie zanotowano w województwie pomorskim zgonów wywołanych przez Klebsiella pneumoniae wytwarzającą karbapenemazy OXA-48".

Wojewódzki Zespół Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia "jest organem doradczym wojewody i ma za zadanie monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie kolonizacji i zakażeń objawowych Enterobacteriaceae (rodzina Gram-ujemnych bakterii jelitowych o kształcie pałeczek, do której należy Klebsiella pneumoniae - PAP) produkujących karbapenemazy u pacjentów podmiotów leczniczych i pensjonariuszy domów pomocy społecznej na terenie województwa pomorskiego". Urząd wojewódzki poinformował, że zespół ma też "zapewniać wsparcie merytoryczne w zakresie oceny zagrożenia". Pierwsze posiedzenie zespołu zaplanowano na wtorek.

Urząd poinformował, że "drobnoustroje wytwarzające karbapenemazy są niezwykle niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego, ponieważ charakteryzują się opornością na większość dostępnych antybiotyków". Urząd przyznał, że "oporność bakterii na antybiotyki to poważny problem dla zdrowia publicznego. Zakażenia wywołane przesz szczepy lekooporne wymagają dłuższego czasu terapii, charakteryzują się większą zachorowalnością i śmiertelnością oraz wiążą się z wyższymi kosztami leczenia".

W skład zespołu wchodzą m.in. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej oraz epidemiologii.

Obuchowska zwróciła uwagę, że "bakterie z opornością OXA-48 kolonizują przewód pokarmowy, zatem podstawowym środkiem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się zakażenia jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny, również w domach i mieszkaniach pacjentów, którzy opuścili już szpital". Przede wszystkim chodzi o mycie rąk, higienę osobistą, sprzątanie toalety, rozdział ręczników.

Na zakażenia wywoływane przez bakterie z rodziny Enterobacteriacae wytwarzające karbapenemazy, tak jak w sytuacji zakażenia innymi patogenami chorobotwórczymi, najbardziej podatne i wrażliwe są osoby z obniżoną odpornością.

Rzeczniczka podkreśliła, że do powstawania oporności drobnoustrojów na konkretne grupy antybiotyków przyczynia się "niepotrzebne przyjmowanie antybiotyków, a więc np. stosowanie antybiotyków do +leczenia+ infekcji wirusowych". 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum