Polskie Towarzystwo Urologiczne publikuje stanowisko ws. pandemii koronawirusa

Autor: WOK, PTU/Rynek Zdrowia • • 30 marca 2020 20:18

Na stronie Polskiego Towarzystwo Urologicznego ukazało się stanowisko PTU w sprawie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i postępowania dotyczącego chorób układu moczowego u obu płci lub układu moczowo-płciowego u mężczyzn.

Prof. Piotr Chłosta, prezes Polskiego Towarzystwo Urologicznego; FOT. PTWP

- Urologia, ze względu na podstawowy przedmiot swojej działalności, jaką są nowotwory układu moczowo-płciowego, znalazła się w grupie specjalności, dla których zaistniała pilna konieczność zdefiniowania zasad określających możliwości odroczenia leczenia z uwzględnieniem bezpieczeństwa personelu medycznego oraz pacjentów - czytamy w stanowisku Polskiego Towarzystwo Urologicznego (PTU).

Urolodzy wskazują, że „w wielu przypadkach chorób układu moczowego u obu płci lub układu moczowo-płciowego u mężczyzn opóźnienie diagnostyki i leczenia nie ma istotnego wpływu na odległe wyniki terapii, poza dyskomfortem chorego wynikającym z obniżenia jakości życia na skutek samego schorzenia lub niepewności co do perspektywy czasowej podjęcia leczenia”.

- Nie dotyczy to jednak chorych dotkniętych nowotworami wywodzącymi się z tych układów, wymagających postępowania operacyjnego lub operacyjnego skojarzonego z leczeniem systemowym metodą adjuwantowej bądź neoadjuwantowej chemioterapii - zaznaczają eksperci z PTU.

- Do grupy najbardziej narażonej na powikłania i śmierć w wyniku infekcji wirusowej, w tym SARS-CoV-2, zalicza się chorych w podeszłym wieku wraz z chorobami współistniejącymi. Jednocześnie istnieje potwierdzona, dodatnia zależność liniowa pomiędzy zapadalnością na nowotwory złośliwe układu moczowego obu płci i nowotwory układu moczowo-płciowego męskiego a wiekiem chorych. Przeważającą większość (> 60%) przypadków nowotworów rozpoznaje się̨ po 65. roku życia - podkreślają specjaliści.

Autorzy stanowiska PTU „wyrażają zaniepokojenie faktem, że duża grupa pacjentów urologicznych spełnia kryteria przynależności do grupy ryzyka. Dostępne informacje dotyczące przebiegu COVID-19 u chorych na nowotwory są̨ na razie bardzo ograniczone i dotyczą jedynie 18 przypadków choroby, w tym jednego przypadku raka nerkowokomórkowego u chorego poddanego immunoterapii” - czytamy w stanowisku PTU.

Pełna treść obszernego stanowiska PTU na stronie:
https://www.pturol.org.pl/stanowisko-polskiego-towarzystwa-urologicznego-wobec-pandemii-sars-cov-2-/

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum