Polska okulistyka: wyzwań nie brakuje

Autor: WRK/Rynek Zdrowia • • 24 lutego 2013 19:56

Szkolenie młodej kadry lekarskiej w okulistyce wymaga uzupełnień, zarówno w zakresie organizacyjnym, jak i merytorycznym - stwierdza prof. Wanda Romaniuk, ordynator Oddziału Okulistyki Dorosłych SPSK nr 5 Katowicach, kierownik Kliniki Okulistyki i Katedry Okulistyki SUM, od 14 lutego br. pełniąca funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki.

Polska okulistyka: wyzwań nie brakuje

Rynek Zdrowia: - Jakie są, zdaniem Pani Profesor, najważniejsze wyzwania stojące przed polską okulistyką oraz główne zamierzenia nowego konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki?

Prof. Wanda Romaniuk: - Podstawowym orężem w wykonywaniu obowiązków konsultanta krajowego, oprócz treści obowiązującej w tej mierze Ustawy jest fakt, że funkcjonuje w bezpośrednim kontakcie i pod nadzorem Ministra Zdrowia jako przedstawiciela administracji rządowej. Takie uwarunkowania stwarzają możliwość przekazywania informacji i inicjatyw osobom zarządzającym i odpowiedzialnym za ochronę zdrowia.

Pragnę w swojej działalności w ten sposób ugruntować pozycję konsultanta krajowego oraz przyczynić się między innymi do poprawy procesu doskonalenia zawodowego, szkolenia specjalistycznego czy podyplomowego. Moim zdaniem ten proces należy rozpocząć od poprawy szkolenia młodej kadry lekarskiej, które na obecnym etapie realizacji wymaga uzupełnień, w zakresie zarówno organizacyjnym, jak i merytorycznym.

Kolejnym zagadnieniem, które znajdzie się w sferze moich zainteresowań jest poczynienie starań na rzecz unowocześnienia terapii - zarówno zabiegowej jak i farmakologicznej - w oparciu o nowoczesne metody i środki lecznicze. Przykładowo podam, że nieodzowne w specjalności okulistycznej jest uzgodnienie metod postępowania dotyczących operacji łączonych zaćmy i jaskry, zabiegów witreoretinalnych oraz keratoplastyki warstwowej przedniej i tylnej.

Innym aspektem mojej działalności będzie również wpływ na stopniowe wycofywanie metod uznanych za mniej przydatne, do których należy zaliczyć między innymi: laserową stymulację plamki siatkówki u dzieci z niedowidzeniem czy skleroplastykę w leczeniu krótkowzroczności u dzieci i młodzieży.

Kolejnym tematem, który wymaga zainteresowania konsultanta jest problem wyposażenia placówek okulistycznych w odpowiedni sprzęt medyczny, oraz sposobu jego wykorzystania. Obecnie, bardzo często tego rodzaju czynności leżą w gestii administracji placówek leczniczych, ze zrozumiałych względów, niekompetentnej w tym przedmiocie.

Bezpośrednio związana z tym zagadnieniem jest dostępność do świadczeń medycznych z zakresu okulistyki z uwzględnieniem potrzeb społeczeństwa.

- W jaki sposób należy uporządkować dawstwo rogówek i procedur ich przeszczepiania w Polsce?
- W ostatnim okresie problem ten był przedmiotem zainteresowań nie tylko resortu zdrowia, ale również mediów. Poczyniono w tej mierze zmiany polegające na uaktualnieniu procedur obowiązujących w tym przedmiocie. Minister Zdrowia udzielił w dniu 19 lutego 2013 r., na okres pięciu najbliższych lat, nowych pozwoleń na pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów.

W moim odczuciu działania Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia były właściwą reakcją na zaistniałe anomalie.

- Czy widzi Pani szanse na poprawę wyceny procedur w okulistyce dziecięcej i dostępności do świadczeń?
- Zagadnienie to obecnie jest i było już przedmiotem moich zainteresowań jako konsultanta wojewódzkiego. Problemów w tym zakresie jest wiele, jednym z nich było obniżenie punktacji grupy B98 - leczenie jednodniowe - z 10 do 5 punktów. Za pięć punktów nie można wykonać pełnego badania, które obejmuje ocenę przedniego odcinka i dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie refrakcji i wykonanie innych badań diagnostycznych, np. ultrasonografii oka u dziecka.

Badanie to jest wykonywane w znieczuleniu ogólnym, za które muszą także otrzymać punkty anestezjolodzy. Moim zdaniem przywrócenie 10 punków za procedurę B98 i za jednodniową hospitalizację dziecka jest po prostu nakazem chwili.

Reasumując, pragnę zaznaczyć, że bardzo liczę na merytoryczną i daleko posuniętą współpracę z organizacjami samorządowymi, Narodowym Funduszem Zdrowia, Rzecznikiem Praw Pacjenta, a przede wszystkim z Naczelną Radą Lekarską.

Bardzo liczę również na uczestnictwo w posiedzeniach komisji i zespołów, gdzie ma miejsce opracowywanie nowych programów i twórczych inicjatyw dotyczących usprawniania oraz sposobów realizacji świadczeń zdrowotnych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum