Polscy pneumonolodzy wreszcie z nową opcją terapeutyczną w leczeniu POChP

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 25 września 2019 15:02

Na obowiązującej od 1 września 2019 r. liście leków refundowanych po raz pierwszy znalazła się wziewna terapia trójskładnikowa w jednym inhalatorze. - Objęcie refundacją terapii umożliwi polskim lekarzom stosowanie leczenia w pełni zgodnego z opinią międzynarodowej grupy ekspertów zawartą w raporcie GOLD 2019 - podkreślają polscy eksperci z obszaru pneumonologii w liście otwartym do ministra zdrowia.

Polscy pneumonolodzy wreszcie z nową opcją terapeutyczną w leczeniu POChP
FOT. Fotolia; zdjęcie ilustracyjne

Do niedawna Polska pozostawała ostatnim państwem Unii Europejskiej, w którym chorzy na POChP pozbawieni byli dostępu do nowoczesnej terapii wziewnej, zarejestrowanej przez EMA jeszcze w 2017 r.

Eksperci medyczni z obszaru chorób płuc wielokrotnie apelowali o dodanie do wykazu leków refundowanych nowej opcji terapeutycznej w POChP. W maju 2019 r. opublikowany został list otwarty, pod którym podpisało się sześciu wybitnych polskich pneumonologów. Autorzy podkreślali w nim, że możliwość podania choremu jednocześnie trzech leków wziewnych z jednego inhalatora zdecydowanie wychodzi naprzeciw ułomnościom stosowanej do tej pory terapii inhalacyjnej”, wśród których wymieniali przede wszystkim - niestosowanie się do zaleceń lekarskich, a przez to zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zaostrzeń choroby.

Od 1 września 2019 r. lek jest dostępny dla polskich pacjentów, w tym dla seniorów - nieodpłatnie.

Treść listu otwartego:

W ogłoszonym w dniu 1 września 2019 r. aktualnym wykazie leków refundowanych znalazła się po raz pierwszy nowa wziewna terapia trójskładnikowa (LABA/LAMA/wGKS) w jednym inhalatorze.

Jest ona przeznaczona do leczenia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), u których nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia połączeniami wGKS/LABA lub LABA/LAMA. Decyzję o refundacji takiego leczenia należy uznać za bardzo korzystną dla wielu chorych na POChP. W szczególności dotyczy to najstarszych osób, które dzięki umieszczeniu leku na tzw. liście 75+ mogą go otrzymać całkowicie bezpłatnie.

Podstawą farmakologicznego leczenia POChP są leki rozszerzające oskrzela - cholinolityki (LAMA) i beta2-agoniści (LABA) dostępne w osobnych inhalatorach oraz jako połączenia w jednym inhalatorze (LABA/LAMA). U chorych z nasilonymi objawami choroby i często występującymi zaostrzeniami stosuje się połączenia leku rozszerzającego oskrzela (LABA) z lekiem przeciwzapalnym - wziewnym glikokortykosteroidem (wGKS), zwykle podawanymi z jednego inhalatora (wGKS/LABA).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum