Podlaskie: miliony z UE na profilaktykę nerwic u pracujących

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 23 czerwca 2018 18:01

Ponad 9 mln zł z UE przeznaczono w Podlaskiem na program profilaktyki nerwic wśród pracujących. Może z niego skorzystać ponad 9,6 tys. osób. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku szuka w konkursie podmiotu, który zrealizuje ten program.

Fot. archiwum

Wojewódzki Urząd Pracy wskazuje, że to jeden z kluczowych programów profilaktycznych w regionie, nie było wcześniej w Podlaskiem takiego programu. Regionalny Program Profilaktyki Zdrowotnej ukierunkowany na profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem u osób pracujących przygotowali w poprzednich latach specjaliści zajmujący się psychiatrią.

Pieniądze na projekt pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 z puli w konkursach na tzw. zdrowe i aktywne starzenie się. Chętne podmioty( placówki medyczne, samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej) mogą się zgłaszać do konkursu od 29 czerwca do 24 lipca. To powtórny konkurs, który ma wyłonić podmiot, który zrealizuje program. Pierwszy nie przyniósł skutecznego rozstrzygnięcia.

- W ramach projektu, który uzyska dofinansowanie, ma powstać Centralny Ośrodek Profilaktyki Nerwic, w którym m.in. będzie świadczona pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla osób pracujących z województwa podlaskiego w formie indywidualnych porad specjalistycznych - poinformował PAP wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy dr Hubert Ostapowicz.

Dodał, że w ramach programu przewidziano także różne działania edukacyjne o tym, jak radzić sobie z stresem i trudnymi sytuacjami, szkolenia dla lekarzy rodzinnych o tym, jak lepiej diagnozować pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi.

WUP poinformował, że do udziału w projekcie będą zaproszeni podlascy pracodawcy i ich pracownicy. Według przyjętych założeń program miałby ruszyć w czwartym kwartale 2018 r.

Główny cel programu to ograniczenie negatywnych skutków stresu osoby pracującej. Stres jest bowiem jednym z czynników występowania chorób cywilizacyjnych, a te są głównymi przyczynami śmierci (w 86,7 proc. przypadków w regionie. Według cytowanych w programie profilaktyki danych GUS, aż 55,2 proc. mieszkańców województwa podlaskiego - najwięcej w Polsce - wskazało stres, czynniki psychologiczne jako główne źródło zagrożeń w miejscu pracy (średnia dla Polski to ok. 37 proc.).

Specjaliści podkreślają w programie profilaktyki, że część problemów ze zdrowiem jest powodowana lub pogłębia się właśnie z powodu stresu związanego z wykonywaną pracą. Dotyczy to - co podkreślono - osób, które aktualnie pracują, ale też tych, którzy są już na emeryturze.

Główne psychologiczne czynniki stresogenne, które wskazują w programie specjaliści to: presja czasu, nadmierne obciążenie ilością pracy, przemoc lub zagrożenie przemocą, nękanie lub zastraszanie, ale też stres związany z możliwością utraty pracy. Zaburzenia nerwicowe w miejscu pracy niosą także za sobą takie czynniki ryzyka, jak np. błędy ludzkie, które mają katastrofalne skutki, błędne decyzje kierownictwa, które mają negatywne skutki dla wszystkich pracowników,

"Zapobieganie niezdolności do pracy w zaburzeniach nerwicowych może mieć dziś większe szanse, jeśli objawy zostaną uchwycone jak najwcześniej. Stąd podjęcie działań profilaktycznych ma kluczowe znaczenie dla dalszych losów chorego" - czytamy w regionalnym programie profilaktyki zdrowia. Z danych NFZ z tego programu wynika np., że zaburzenia nerwicowe związane z pracą są pierwszą przyczyną wizyt pacjentów w szpitalach, i trzecią wizyt u specjalistów.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum