Podlaskie: NFZ w sprawie finansowania opieki psychiatrycznej

Autor: NFZ • • 13 sierpnia 2013 15:44

Po zamieszczeniu w portalu rynekzdrowia.pl (5 sierpnia 2013 r.) tekstu dotyczącego finansowania świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej, otrzymaliśmy z Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pismo, które publikujemy poniżej.

Podlaskie: NFZ w sprawie finansowania opieki psychiatrycznej
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Artykuł „Kryzys w polskiej psychiatrii: pod względem finansowania doszliśmy do ściany” zawiera nieprawdziwe informacje dotyczące finansowania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Autorka tekstu przytacza wypowiedź dyrektora SPP ZOZ w Chroszczy Tomasza Goździkiewicza, który stwierdza, że „Budżet dla psychiatrii na 2014 rok jest de facto niższy o 224 mln zł, w stosunku do wartości umów jakie mają świadczeniodawcy obecnie podpisane. W woj. podlaskim daje to o 7 mln zł mniej, a w przypadku mojego szpitala o 4 mln zł mniej...”

Wyjaśniam, że podane dane dotyczące porównania wysokości planu finansowego na 2013 i 2014 r. są nieprawdziwe. W pierwotnym planie finansowym NFZ na świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zaplanowana była kwota 2.032.467 tys. zł, natomiast projekt planu finansowego na 2014 r. przewiduje na nie kwotę 2.064.621 tys. zł - to oznacza wzrost o 32.154 tys. zł. W przypadku Podlaskiego OW NFZ są to kwoty 75.800 tys. zł na 2013 i na 2014: 75.850 tys. zł, czyli na poziomie 100,07% roku bieżącego.

Dziwi fakt, iż doświadczony menedżer szpitala porównując wartości planów finansowych NFZ, już po raz kolejny zestawia wartość pierwotną z wartością po rozwiązaniu tzw. rezerwy migracyjnej (pozycja B2.17 planu finansowego - rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych).

Ponadto, w ostatnim akapicie tekstu dyr. Goździkiewicz nieściśle interpretuje zapisy art. 19 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, twierdząc, iż „W momencie wypowiedzenia umowy, szpitale fakturują rzeczywiste koszty. W ten sposób wyceniany jest każdy pacjent. NFZ nie ma możliwości podważenia tej faktury, bo ona jest udokumentowana wszystkimi realnie poniesionymi kosztami, a te znacznie przewyższają koszty przewidziane w finansowaniu psychiatrii przez NFZ”.

Tymczasem, rozliczanie świadczeń w sytuacji, gdy podmiot nie posiada umowy z NFZ, możliwe jest tylko w stanach nagłych, a wynagrodzenie uwzględnia wyłącznie uzasadnione koszty udzielania niezbędnych świadczeń, które podlegają ścisłej kontroli NFZ.

Jacek Roleder
Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia


Czyt. także: Kryzys w polskiej psychiatrii: pod względem finansowania doszliśmy już do ściany

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze