Po debacie Rynku Zdrowia: MZ o dostępie do aparatów słuchowych

Autor: KL/Rynek Zdrowia • • 11 maja 2017 10:24

Wartość refundacji na aparaty słuchowe wzrasta systematycznie od 2013 r. - informuje resort zdrowia w odpowiedzi na pytania przekazane po redakcyjnej debacie Rynku Zdrowia, poświęconej problemom osób z niedosłuchem.

Po debacie Rynku Zdrowia: MZ o dostępie do aparatów słuchowych
Resort przyznaje, że przy jednoczesnym wzroście nakładów na refundację wzrastała dopłata pacjenta do wyrobu medycznego Fot. PTWP

Aparaty słuchowe znajdują się w wykazie wyrobów medycznych objętych systemem refundacji wraz z takimi wyrobami jak protezy kończyn, ortezy, kule, wózki inwalidzkie, peruki, cewniki, materace przeciwodleżynowe.

Jak wskazuje Milena Kruszewska, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, począwszy od 2012 r. nakłady na refundację takich wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zwiększały się. W 2012 r. zrefundowano 205 676 087 sztuk wyrobów medycznych, podczas gdy w 2016 r. była to już 246 223 277 sztuk (co stanowi wzrost o ok. 20%). Nastąpił również wzrost kwoty przeznaczonej na refundację wyrobów medycznych (od  2012 r. do  2016 r.- o ok. 38,2%).

Resort przyznaje, że przy jednoczesnym wzroście nakładów na refundację wzrastała dopłata pacjenta do wyrobu medycznego (473 603 006 zł w 2012 r. vs. 657 387 470 zł w 2016 r. - wzrost o ok. 39%).

- W obecnie obowiązujących przepisach do zawierania umów ze świadczeniodawcami wykonującymi czynności w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne nie stosuje się przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań. Powyższe daje możliwość zawierania kontraktu z każdym podmiotem - o ile spełni on warunki określone w zarządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - wyjaśnia Kruszewska.

Jak przekonuje, to rozwiązanie zwiększa liczbę punktów, w których realizowane jest świadczenie z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, jednak ogranicza możliwość negocjowania ze świadczeniodawcą cen za poszczególne materiały wydawane na zlecenie.

Czytaj też: Większość Polaków z niedosłuchem wstydzi się tego zaburzenia

W ocenie Ministerstwa Zdrowia doprowadziło to do patologicznych sytuacji polegających na tym, że w zawieranych kontraktach z oddziałami NFZ pojawiają się ceny jednostkowe za wyroby medyczne przewyższające ceny zalecane przez producenta. Znane są również przykłady wskazujące, że część świadczeniodawców stosuje marże stanowiące wielokrotność ceny wyrobu medycznego, przez co wyroby te stają się dla części pacjentów niedostępne lub stanowią duży wydatek w budżetach tych rodzin, co dodatkowo skutkuje ograniczeniem dostępu do świadczeń, które powinny być w zasięgu pacjentów.

- W efekcie takich działań w ramach limitu cenowego i ilościowego określonego w rozporządzeniu pacjenci mogą kupić coraz mniej produktów, tym samym rosną koszty dla ich budżetów domowych. Powyższe przekłada się na wzrost niezadowolenia osób dotkniętych problemem niepełnosprawności, ich rodzin oraz organizacji społecznych działających w tym zakresie - komentuje rzeczniczka.

Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że docierają do niego liczne sygnały od pacjentów o wątpliwej jakości zakupionych przez nich wyrobów medycznych, np. aparatów słuchowych z których większość jest finansowana ze środków publicznych.

W związku z tym resort zdrowia pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Projektowana nowelizacja ma na celu m.in. przemodelowanie systemu refundacji wyrobów medycznych w Polsce, tak aby w możliwie najlepszy sposób odpowiadał on potrzebom społecznym.

- Zaproponowane rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia dopłat pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz poprawią dostępność tych produktów. Projektowana regulacja opiera się na dwóch filarach: pierwszy to zapewnienie pacjentom optymalnej jakości wyrobów medycznych, drugi - wprowadzenie cen urzędowych wyrobów medycznych w grupach wyłonionych do procedury refundacyjnej. Oba filary są niezbędne, aby zapewnić pacjentom dostęp do wyrobów medycznych dobrej jakości - mówi Kruszewska. 

Resort przyznaje, że wsparciem dla przygotowywanych zmian polityki dotyczącej wyrobów medycznych ma być zespół  ekspertów powołany zarządzeniem ministra zdrowia w dniu 9 lutego br.

W Polsce niedosłuch dotyka już 16% populacji. 20% tej grupy stanowią dzieci i młodzieży.  Wśród osób powyżej 60 lat i odsetek ten wynosi ponad 70%.   Jednak w tej dużej grupie osób cierpiących na zaburzenia słuchu na noszenie aparatu decyduje się zaledwie co trzecia. Specjaliści zaś ostrzegają, że nieleczony niedosłuch, prowadzi do wykluczenia z życia społecznego.

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu od kilku lat prowadzi kampanię społeczną "Usłyszeć świat", której celem jest podnoszenie świadomości w obszarze  możliwości pomocy osobom dotkniętym niedosłuchem (www.slyszymy.pl).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum