Po debacie Rynku Zdrowia: MRPiPS o dofinansowaniu aparatów słuchowych przez PFRON

Autor: KL/Rynek Zdrowia • • 09 maja 2017 16:42

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością mogą otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON na zakup wyrobów medycznych (np. aparatu słuchowego - red.) - potwierdza MRPiPS w odpowiedzi na pytania przekazane po redakcyjnej debacie Rynku Zdrowia poświęconej problemom osób z niedosłuchem.

Po debacie Rynku Zdrowia: MRPiPS o dofinansowaniu aparatów słuchowych przez PFRON
Środki PFRON może dofinansować aparat słuchowy dla tych osób niepełnosprawnych, które spełniają kryteria dochodowe. Fot. archiwum

Dofinansowanie przysługuje w sytuacji, gdy cena wyrobu jest wyższa niż określony limit pokrywany z NFZ. Wsparcie ma pomóc pokryć tę różnicę.

O zasady i kryteria dotyczące możliwości dofinansowania aparatów słuchowych osobom niepełnosprawnym przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zapytaliśmy w nawiązaniu do redakcyjnej debaty pt. Niedosłuch w XXI wieku - problem cywilizacyjny i społeczny (Warszawa, 25 kwietnia 2017 r.).

Czytaj też: Większość Polaków z niedosłuchem wstydzi się tego zaburzenia

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowanie wyrobów medycznych ze środków PFRON następuje w oparciu o ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Generalnie dofinansowanie do wyrobów medycznych (w tym aparatów słuchowych - red.) realizowane jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Środki PFRON mogą być natomiast wykorzystane na dofinansowanie dla tych osób niepełnosprawnych, które spełniają kryteria dochodowe podane w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W myśl przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom (w tym osobom niepełnosprawnym) przysługuje - finansowane ze środków będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia - zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie.

Szczegółowe zasady oraz wysokość dofinansowania zaopatrzenia uregulowane są w przepisach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych (…).

Jeśli cena wyrobu medycznego jest wyższa niż określony limit pokrywany z NFZ, różnicę płaci świadczeniobiorca. To na pokrycie tej różnicy świadczeniobiorca będący osobą niepełnosprawną, spełniający określone kryterium dochodowe, może otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia w sprawie zadań powiatu (…) wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (niezależnie od rodzaju wyrobu) ze środków PFRON wynosi:
- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
- do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa powyżej oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Oznacza to, że kwota dofinansowania nie musi obejmować ww. 100% lub 150% (może to być np. 40%), ale nie może też ich przekroczyć.  

Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ww. pomoc udzielana osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON nie jest świadczeniem obligatoryjnym, uwarunkowana jest bowiem kilkoma czynnikami, m.in. wysokością środków PFRON będących w dyspozycji jednostki udzielającej dofinansowania oraz liczbą złożonych wniosków. 

W 2016 r. ponad 176 tys. osób niepełnosprawnych otrzymało dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządów powiatowych, w wysokości 139 745 065 zł.

Ze wsparcia takiego mogą skorzystać m.in osoby ze niedosłuchem.  Od 2014 r. wszystkim pacjentom z obustronnym niedosłuchem przysługuje refundacja dwóch aparatów. Kwota refundacji na dwa aparaty dla osób dorosłych wynosi jednak 1,4 tys. zł, dla dzieci 2 tys. zł. 

Koszt zakupu aparatu wahają się od kilkuset złotych do ok. 10 tys. zł. 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum