Pielęgniarki będą karane finansowo za naruszenie przepisów?

Autor: NIPiP, PP/Rynek Zdrowia • • 07 grudnia 2009 16:10

Projekt nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych przewiduje wprowadzenia nowej kary za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów o zawodzie pielęgniarki i położnej.

Pielęgniarki będą karane finansowo za naruszenie przepisów?

Projekt resortu zdrowia zakłada, że miałaby to być kara pieniężna – od 1 000 zł do 10 000 zł – z przeznaczeniem na cele związane z ochroną zdrowia.

– Kara finansowa dla pielęgniarek – jeśli zostanie wprowadzona – będzie w porównaniu z zarobkami dosyć dotkliwa – ocenia Teresa Fichtner-Jeruzel, przewodnicząca Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych.

Przewodnicząca przypomina, że w obecnie obowiązującej ustawie katalog kar nie przewiduje sankcji finansowych. Są jedynie upomnienia, nagany, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia czy też zawieszenie lub pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

– W razie wprowadzenia kary finansowej, powstanie konieczność wypracowania właściwej praktyki, tj. określenia w działalności sądów zasad jej stosowania, okoliczności stanowiących przesłankę do jej zastosowania oraz wysokości orzekanej w konkretnej sprawie kary finansowej – postuluje Teresa Fichtner-Jeruzel.

Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, jak dodaje Fichtner-Jeruzel, w swoim zakresie podejmie działania w celu wypracowania linii orzeczniczej kary finansowej. Zastosowanie takiej kary może także skutkować obciążeniem kosztami przeprowadzonego postępowania sądowego.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum