Pielęgniarka teoretycznie autonomiczna

Autor: AS/Rynek Zdrowia • • 01 lipca 2008 15:21

12 lat temu Sejm przyjął ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej, co powinno utorować im drogę do autonomii. W praktyce jednak pielęgniarka jest synonimem pomocnika lekarza. Środowisko nie poddaje się. Walczy o przypisanie właściwej im roli w projektowanych modelach terapeutycznych.

Rola pielęgniarki i położnej jako profesjonalistki odpowiedzialnej za określony obszar działań na rzecz pacjenta oraz partnerki lekarza w zespole terapeutycznym powinna być uwzględniona przy projektowaniu modeli terapii, programów zdrowia i w organizacji systemu ochrony zdrowia – mówi Elżbieta Buczkowska,  prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, przypominając o 12. rocznicy przyjęcia przez Sejm ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Elżbieta Buczkowska uważa, że w powszechnej świadomości utrzymuje się błędne przekonanie o pomocniczej roli pielęgniarki i położnej, podporządkowanej i zależnej od lekarza. Tymczasem, od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 5 lipca 1996 roku, zawody te stały się zawodami samodzielnymi, kierującymi się wewnętrznym prawem. Zapisy ustawy na nowo sformułowały zasady i warunki wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej (wcześniej obowiązywały regulacje, które powstały przed II wojną światową). Określiły zakres i rodzaje świadczeń wykonywanych samodzielnie przez pielęgniarki i położne bez zlecenia lekarskiego, przewidziały również prawo do szczegółowego dookreślenia zarówno zakresu, jak i rodzaju takich świadczeń. Osoby, posiadające prawo wykonywania tych zawodów, decydują tym samym o sposobie realizowania celów, jakie nakłada na nie system ochrony zdrowia.

Ten akt prawny uregulował kryteria nabywania uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej.
– W ustawie znalazły się zapisy dotyczące uzyskiwania kwalifikacji i uprawnień do wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz człowieka zdrowego i chorego przez całe jego życie – mówi Elżbieta Buczkowska.

W praktyce oznacza to samodzielne wykonywanie zadań z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Ranga tych działań nadzwyczaj wzrasta w sytuacji, gdy imperatywem staje się zapobieganie chorobom, co jest warunkiem lepszego zdrowia społeczeństwa. Ponadto, zapis w ustawie nakłada na pielęgniarkę i położną jako samodzielnego profesjonalistę odpowiedzialność za wszelkie zaplanowane i wykonywane działania. Zatem obliguje je do postępowania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, a więc nakłada i obowiązek aktualizowania wiedzy, poznawania metod i poszukiwania najlepszych sposobów sprawowania opieki, pielęgnowania, promocji zdrowia i podejmowania innych profesjonalnych działań.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum