Pacjenci nie chcą barier w dostępie do personelu medycznego POZ

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 28 marca 2017 16:05

Lepsza komunikacja przychodni z pacjentem, łatwiejsze umawianie wizyt, przypominanie o profilaktyce, prawo wyboru lekarza - to niektóre z rekomendacji dotyczących systemu POZ, przygotowanych przez fundację "My Pacjenci".

Pacjenci nie chcą barier w dostępie do personelu medycznego POZ
Pacjencji chcą, by włączyć do systemu nie tylko lekarzy i pielęgniarki, lecz także dietetyków, edukatorów i farmaceutów. Fot. Archiwum

W ramach projektu "Razem dla Zdrowia" fundacja wraz z naczelna Izbą Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izba lekarską i Naczelną Izba Aptekarską oraz we współpracy z portalem Znanylekarz.pl przeprowadziła sondaż na temat podstawowej opieki zdrowotnej.

W przeprowadzonym w lutym badaniu on-line wzięło udział 550 osób. Jak powiedziała Anna Sitek z fundacji, w ankiecie - która nie była reprezentatywna - uczestniczyli respondenci zdrowi i pacjenci od 18 do 76 lat; średnia wieku wyniosła 41 lat, a przeważali mieszkańcy dużych i małych miast, mniej było zamieszkałych w średnich miastach i na wsi.

Blisko dwie trzecie - 64 proc. - źle oceniło działanie POZ, 30 proc. oceniło je dobrze. Ankietowani najczęściej uskarżali się na odległe terminy wizyt (61 proc.), trudności w zapisaniu się na wizytę (43 proc.), długi czas oczekiwania pod gabinetem (41 proc.) i niechęć lekarza pierwszego kontaktu do zlecania badań (40 proc.).

W ocenie respondentów, POZ za mało korzysta z nowoczesnych narzędzi komunikacji z pacjentami i umawiania wizyt. Blisko trzy czwarte (73 proc.) pytanych umawia wizyty telefonicznie, ponad jedna czwarta (28 proc.) czeka od wczesnych godzin na numerek, niemal co piąty (18 proc.) umawia się osobiście w rejestracji, a co jedenasty (9 proc.) korzysta z e-maila, formularza kontaktowego lub kalendarza wizyt.

Do mocnych stron POZ ankietowani zaliczyli to, że w większości przypadków wizytę można umówić na ten sam lub następny dzień.

Lepiej niż system oceniono personel. Ponad 62 proc. pacjentów zadeklarowało, że jest bardzo lub raczej zadowolonych ze swojego lekarza i poleca go innym.

Badanie pokazało też, że pacjenci oczekują, by system nie stwarzał barier w dostępie do personelu. Chcą, by włączyć do systemu nie tylko lekarzy i pielęgniarki, lecz także dietetyków, edukatorów i farmaceutów, by łatwiej było o informację, gdzie znaleźć placówkę najlepiej leczącą daną chorobę, kupić określony lek i jak dbać o zdrowie.

- Trzeba pracować nad zmianą mentalności pacjenta i uświadomieniem, że godzinna porada u dietetyka może dać lepsze efekty niż kilkadziesiąt sekund u lekarza, lekarz powinien zająć się leczeniem - mówi prezeska fundacji Ewa Borek.

Trzy czwarte (75 proc.) uczestników sondażu oczekuje od POZ utrzymywania jak najdłużej w zdrowiu, 72 proc. - profilaktyki i edukacji zdrowotnej, 57 proc. - utrzymywania w stabilnym stanie bez zaostrzeń osób z chorobami przewlekłymi, 56 proc. oczekuje leczenia chorób przewlekłych, a 51 proc. - doraźnego leczenia.

Opracowane na podstawie badania rekomendacje obejmują m.in. usunięcie barier w dostępie do personelu medycznego, zbudowanie systemu informacji o zdrowiu i rozwiązywaniu prostych problemów zdrowotnych bez pomocy lekarza, informatyzacji i gromadzenia danych kontaktowych pacjentów.

Według fundacji, koniczny jest nowy podział zadań i obowiązków między lekarzami a pozostałymi zawodami medycznymi, pacjent powinien też mieć prawo wyboru lekarza POZ i lekarza specjalisty, a praca personelu powinna być systematycznie oceniana przez pacjentów, co miałoby wpływ na system wynagrodzeń.

Rekomendacje zostaną przedstawione w Ministerstwie Zdrowia na spotkaniu uzgodnieniowym w sprawie projektu nowej ustawy o POZ. Projekt, nad którym pracuje kierownictwo resortu zdrowia, zakłada, że zasadniczym elementem podstawowej opieki zdrowotnej ma być medycyna rodzinna. Zaproponowano w nim, by docelowo lekarzem POZ mógł zostać lekarz mający tytuł specjalisty w medycynie rodzinnej, a także by pielęgniarki i położne miały odpowiednie kwalifikacje i kursy.

POZ ma polegać na tzw. opiece koordynowanej, zapewnianej przez zespół złożony z lekarza, pielęgniarki i położnej. POZ nadal ma być finansowana na podstawie tzw. stawki kapitacyjnej, dodatkowo ma zostać wprowadzony dodatek motywacyjny w opiece koordynowanej i dodatek zadaniowy na profilaktykę.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum