MAK/Rynek Zdrowia | 28-11-2018 19:42

PTMP: płatnik nie może limitować świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej

Polskie Towarzystwa Medycyny Paliatywnej (PTMP) uważa, że prezes NFZ naruszył prawa pacjentów oczekujących w kolejkach do świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustracyjne

23 listopada  br. Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej upoważniło Zarząd Główny PTMP „do zgłoszenia do Rzecznika Praw pacjenta (...) naruszenia praw pacjentów przez prezesa NFZ” - czytamy w uchwale PTPM przesłanej do redakcji Rynku Zdrowia.

Chodzi o „zgłoszenie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów oraz naruszenia indywidualnych praw pacjentów, którzy oczekiwali w kolejkach do udzielania świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów, którzy zmarli przed udzieleniem świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, a którzy posiadali skierowanie do objęcia jedną z form tej opieki” - podaje PTMP.

„Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej zgłasza naruszenie przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia(...) indywidualnych i zbiorowych praw pacjentów określonych w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” - podkreśla PTMP.

W opinii PTMP „praktyka naruszająca zbiorowe prawa pacjentów polega na określeniu limitów dla wszystkich rodzajów świadczeń realizowanych w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej przez: poradnie medycyny paliatywnej, hospicja domowe oraz hospicja stacjonarne. Określenie limitów powoduje konieczność tworzenia kolejek osób oczekujących na udzielenie świadczenia, co jest sprzeczne z zapisami ww. ustawy”.

U uzasadnieniu uchwały PTMP zwraca uwagę, że „zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dopuszczalne jest tworzenie kolejek osób oczekujących na świadczenia zdrowotne. Jednak w ustawie wskazano kilka grup pacjentów mających szczególne uprawnienia w tym zakresie, do których nie ma zastosowania przepis art. 6 ust. 2 ustawy: zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pacjent ma prawo do natychmiastowych świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, a zapisy art. 7 ust. 2 stanowią, że pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem. W tych przypadkach NFZ nie limituje świadczeń zdrowotnych.

PTMP wskazuje ponadto, że „kolejną grupą pacjentów objętych szczególną regulacją są pacjenci korzystający z prawa do umierania w spokoju i godności [Art. 20 ust. 2 Ustawy], oraz pacjenci cierpiący ból, którym art. 20a ustawy przyznaje szczególne prawo do leczenia bólu”.

Czytaj także: Eksperci: należy znieść limitowanie świadczeń w opiece paliatywnej