PPOZ po spotkaniu z ministrem: należy ograniczyć biurokrację w POZ

Autor: RZX/Rynek Zdrowia • • 20 marca 2018 10:01

Odbiurokratyzowanie podstawowej opieki zdrowotnej to jeden z ważniejszych tematów poruszanych podczas poniedziałkowego spotkania lekarzy Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z ministrem Łukaszem Szumowskim.

Prezes PPOZ dr Bożena Janicka Fot. PTWP

19 marca po raz kolejny omówiono zadania podstawowej opieki zdrowotnej, w której główną rolę miałaby odgrywać profilaktyka (bilanse zdrowotne grup wiekowych, usprawnienie profilaktyki chorób układu krążenia - CHUK, itd.).

Jak zaznacza PPOZ w komunikacie, zwrócono ponownie uwagę na konieczność zrównania praw wszystkich chorych dzieci - dostęp do wyrobów medycznych nie powinien być uzależniony od czasu i okoliczności, w których powstało schorzenie będące przyczyną inwalidztwa, ale od stanu pacjenta.

Przedstawiciele PPOZ podkreślili ponadto, że sprawne działanie systemu e-zwolnień w POZ wymaga dalszych prac, nie natychmiastowej obligatoryjności. Konieczna jest współpraca z odpowiednimi instytucjami dla uproszczenia, urealnienia danych i odbiurokratyzowania POZ.

Strony zwróciły uwagę na funkcjonowanie Nocnej Pomocy Lekarskiej (NPL) oraz problemy w zabezpieczaniu pacjentów w sytuacjach nagłych np. przez szpitale monoprofilowe (pediatryczny, pulmonologiczny, onkologiczny). Przedstawiciele PPOZ wskazali na konieczność dopracowania modeli funkcjonowania NPL w Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

W ocenie PPOZ nadal wiele niejasności niesie z sobą ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, a w szczególności wynikające z niej nierealne terminy, funkcjonowanie praktyk jednoosobowych, zabezpieczenie lekarskie przy ogromnym niedoborze kadrowym i stawianych wymaganiach kwalifikacyjnych, certyfikowanie oraz akredytacja placówek POZ. Świadczeniodawcy PPOZ zwrócili też uwagę na konieczność zmian w systemie szkolenia lekarzy na potrzeby POZ.

Wśród omawianych tematów znalazła się też Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz jej rola w planowanej opiece koordynowanej.

"Największym i najdotkliwszym (już odczuwalnym) problemem, z jakim boryka się służba zdrowia - a w szczególności podstawowa opieka zdrowotna - jest biurokratyzacja i niedobory kadrowe. Uważamy, że aby usprawnić udzielanie świadczeń w POZ, należy jak najszybciej opracować zakres konieczny do odbiurokratyzowania - w tym zbędnych zaświadczeń, orzeczeń - co wymaga pilnego przeglądu obowiązującego prawa w tym zakresie" - wskazuje prezes PPOZ dr Bożena Janicka.

"Niezbędna jest także poprawa obecnych programów profilaktycznych oraz wskazanie dalszych kierunków w systemie kształcenia kadr na potrzeby POZ i funkcjonowania placówek POZ. Dobrym i oczekiwanym kierunkiem jest fakt, że Minister Zdrowia widzi rolę „asystenta medycznego w POZ”. Lekarzy jest za mało, żeby obarczać ich dodatkową administracją , biurokratyzacją czy też e-wykluczeniem" - dodaje.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum