KR/Rynek Zdrowia | 03-06-2015 15:19

PPOZ: część młodzieży ciągle bez potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych

Ponad 600 tys. młodych Polaków, w wieku od 18 do 26 lat, w tym głównie uczniów i studentów nie ma potwierdzonych uprawnień do świadczeń zdrowotnych. Lekarze PPOZ domagają się pilnego uporządkowania listy osób ubezpieczonych.

Fot. Fotolia

Statystyki przygotowane przez centralę NFZ potwierdziły obawy lekarzy PPOZ, którzy od dawna domagają się pilnego uporządkowania listy osób ubezpieczonych, a w szczególności dzieci i młodzieży.

- Uważamy, że każdy młody człowiek, uczący się czy studiujący powinien mieć zagwarantowane i potwierdzone prawo do świadczeń zdrowotnych, co w pełni gwarantuje im ustawa - podkreśla Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Intensywne rozmowy prowadzone z Ministrem Zdrowia i NFZ przynoszą pierwsze rezultaty. Lekarzy PPOZ ucieszyła przekazana w maju informacja o tym, że po raz pierwszy średnia liczba nieubezpieczonych Polaków wykazywanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych spadła poniżej 7 proc.; na koniec maja stanowi ona 6,65 proc. (w sumie liczba osób z niepotwierdzonymi uprawnieniami, szacowana na podstawie deklaracji wynosi 2,5 miliona osób).

Niepokojącym natomiast jest fakt, że w grupie tej znaczące miejsce zajmują osoby młode, uczące się i studiujące. To, jak wyliczyła Bożena Janicka, ponad 600 tysięcy.

Podczas spotkań w Ministerstwie Zdrowia wielokrotnie podkreślaliśmy, że jeszcze więcej uwagi należy poświęcić pracom dotyczącym rozwiązania problemu zgłaszania uprawnień do świadczeń dla młodzieży uczącej się od 18 do 26 roku życia, a pojawiającej się w CWU jako nieuprawnionej - wyjaśnia Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Wskazuje też, że organizacja od lat wnioskuje o dokonywanie weryfikacji przez uczelnie co wymaga zmian legislacyjnych, ale i organizacyjnych w zakresie informatyzacji uczelni.

- Z zadowoleniem przyjmujemy pozytywne zaopiniowanie naszych rozwiązań przez resort zdrowia i podjęcie rozmów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie wykorzystania dla celów weryfikacji do świadczeń zdrowotnych pacjentów właśnie opracowywanego programu ''POL-on'' - mówi prezes PPOZ.

Kolejną niepokojącą kwestią, którą wskazuje jest perspektywa braku możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych po 2017 roku przez prawie 2 tysiące lekarzy rodzinnych. Zgodnie z ustawą 31 grudnia 2017 roku mają wygasnąć deklaracje złożone przed 2007 rokiem do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy obecnie nie posiadają wymaganych specjalizacji w tym zakresie.

- W ciągu zaledwie 2 lat zapewne nie wykształci się odpowiednia kadra lekarska, dlatego konieczne są zmiany legislacyjne, wnioskowane już przez PPOZ do Ministerstwa Zdrowia. Chcemy wydłużenia ustawowego terminu o kolejne 10 lat lub bez wyznaczania konkretnej daty - komentuje prezes PPOZ.