Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia | 18-04-2011 10:40

PFRON: 250 mln zł na rehabilitację

PFRON informuje o wzroście przychodów z wpłat o 4-5 proc w porównaniu z tym samym okresem 2010 roku oraz przesunięciach wydatków na kwotę ponad 250 mln zł.

To rezultat obowiązującej od 1 stycznia nowelizacji ustawy o rehabilitacji, która miała zabezpieczyć środki na np. dofinansowanie do pensji niepełnosprawnych. Czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odczuł już pierwsze efekty finansowe zmodyfikowanej ustawy?

Zdaniem Wojciecha Skiby, prezesa PFRON, razie odnotowano delikatny wzrost przychodów, co jest skutkiem zmian dotyczących zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz ograniczenia w przyznawaniu ulg we wpłatach na PFRON.

Już w styczniu PFRON podjął uchwałę w sprawie zmiany struktury wydatków funduszu. Przesunięcia obejmą kwotę ponad 250 mln zł. 105 mln zł zostanie przekazane na zadania na rzecz niepełnosprawnych zlecane organizacjom pozarządowym, które zgodnie z planem finansowym miały w tym roku otrzymać tylko 20 mln zł.

Ponadto blisko 100 mln zł zostanie przeznaczone na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną realizowane przez samorządy powiatowe i wojewódzkie. Będzie więcej pieniędzy na ten cel niż rok wcześniej.

Także prawie 60 mln zł z przesunięcia trafi na programy celowe rady nadzorczej PFRON, które w pierwotnym planie finansowym przewidywały kwotę na ich realizację zaledwie w kwocie 360 tys. zł.

Więcej: www.gazetaprawna.pl