PAP/Rynek Zdrowia | 01-12-2010 18:51

Ostrożnie ze środkami biobójczymi

W czasie środowej (1 grudnia) konferencji prasowej w ramach kampanii "Lek bezpieczny", naukowcy zwracali uwagę na to, że nieostrożne obchodzenie się ze środkami biobójczymi bywa przyczyną poważnych zatruć.

– Produkty biobójcze służą do niszczenia, odstraszania lub kontrolowania w inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne. Należą do nich preparaty higieniczne, dezynfekujące czy konserwujące – mówił dr Antoni Kunikowski, wiceprezes Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – organizującego kampanię.

– Co roku dochodzi do ponad 500 zatruć takimi produktami, dlatego wciąż prowadzone są prace nad zastąpieniem tych, które mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi, potencjalnie mniej szkodliwymi, a równie skutecznymi – dodał dr Kunikowski.

Jak zaznaczył, środki biobójcze należy stosować tylko, gdy są niezbędne. Lansowana w reklamach sterylność łazienek jest nieosiągalna i niepotrzebna, a próby jej osiągnięcia mogą być szkodliwe. Szczególnie silne działanie mogą mieć preparaty profesjonalne, których nie należy używać w domu.

W razie niepokojących objawów trzeba natychmiast zgłosić się do lekarza, który w każdej chwili może się skonsultować z jednym z pracujących całą dobę Ośrodków Informacji Toksykologicznej. Najczęstsze do przypadkowych zatruć dochodzi wśród dzieci do 5. roku życia.