Opolskie: współpraca samorządów i pracodawców w zakresie profilaktyki zakażeń

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 07 października 2019 21:02

Z danych epidemiologicznych Wojewódzkiej Stacji-Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu wynika, że w minionych latach w woj. opolskim występowała większa liczba zachorowań na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) w porównaniu z danymi krajowymi. Sytuację tę może zmienić zaangażowanie lokalnych samorządów i pracodawców w profilaktykę - podkreślają eksperci.

Opolskie: współpraca samorządów i pracodawców w zakresie profilaktyki zakażeń
Konferencja w ramach projektu "Zdrowie Człowiek Profilaktyka", Opole, 4 października 2019 r.

Podczas spotkania, które odbyło się 4 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego eksperci alarmowali, że sytuacja jest niepokojąca, ponieważ zarówno borelioza, jak i wirus kleszczowego zapalenia mózgu powodują niesprawność neurologiczną i długotrwałą niezdolność do pracy. Podkreślili również, że jedynie współpraca samorządów oraz szeroko zrozumianych pracodawców zapewni możliwość skutecznego zabezpieczenia lokalnej społeczności i pracowników przed zakażeniami i ich konsekwencjami.

Rosnąca absencja wynikająca z zachorowań to dodatkowe koszty dla pracodawcy i konieczność zmian w organizacji pracy. Z pomocą przychodzi ogólnopolski projekt edukacyjny "Zdrowie Człowiek Profilaktyka".

- Kleszcze są pajęczakami, które mogą przenosić wiele gatunków bakterii, wirusów i niektórych pierwotniaków chorobotwórczych. Spośród licznych drobnoustrojów przenoszonych przez kleszcze istotne znaczenie w patologii człowieka w Europie Środkowej mają: bakteria Borrelia burgdorferi wywołująca boreliozę, która jest najczęstszą zakaźną chorobą zawodową w Polsce, oraz wirus KZM odpowiedzialny za ciężkie zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, powodujące rozwój poważnych powikłań neurologicznych - tłumaczyła Marta Rorat, st. asystent I Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu, p.o. Kierownika Zakładu Prawa Medycznego przy Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

- W przypadku boreliozy rzadko dochodzi do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego, a wyjątkowo rzadko do zagrażających życiu powikłań. Najczęściej mamy do czynienia z postacią skórną choroby - rumieniem wędrującym. Z kolei KZM, choć występuje dużo rzadziej, często wiąże się z koniecznością długotrwałej rehabilitacji i czasową, a niekiedy nawet trwałą niezdolnością do pracy - informowała Marta Rorat.

Istnieje wiele grup ryzyka zawodowego, które narażone są na ukąszenia przez kleszcze. Wśród nich są służby mundurowe, pracownicy zarządów dróg miejskich, leśnicy, pracownicy firm budowlanych, tartaków czy firm specjalizujących się w zagospodarowywaniu terenów zielonych.

Sposobem na uniknięcie przykrych skutków choroby jest zapobieganie im. W tym celu konieczne jest stosowanie przez pracowników oraz pracodawców kilku prostych zasad takich, jak zaopatrzenie się w odpowiednią odzież: jasną i zakrywającą jak największy obszar ciała, stosowanie środków odstraszających kleszcze, systematyczna kontrola ciała i umiejętność właściwego usunięcia kleszcza.

Stosowanie wymienionych zasad zmniejsza prawdopodobieństwo ukąszenia i zakażenia. Jednak najpewniejszym sposobem zabezpieczenia się jest szczepienie ochronne. Dotyczy ono jednak obecnie tylko kleszczowego zapalenia mózgu. W Polsce dostępna jest szczepionka po przyjęciu której u osób szczepionych powstają swoiste przeciwciała chroniące przed neuroinfekcjami spowodowanymi wirusem KZM. Badania dowodzą, że prawidłowo prowadzone szczepienia przeciwko KZM powodują u szczepionych trwałą odporność.

- Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia się przed chorobami zakaźnymi są szczepienia ochronne. W przypadku chorób odkleszczowych obecnie dostępne są wyłącznie szczepionki przeciwko KZM, które dają trwałą odporność u co najmniej 96% osób. Szczepieniami powinny być objęte przede wszystkim osoby zawodowo narażone na ryzyko ukłucia przez kleszcza: pracownicy eksploatacji lasu, rolnicy, pracownicy straży leśnej, zbieracze runa leśnego, straż graniczna oraz pracownicy zieleni miejskiej - dodała Marta Rorat.

- Zachęcam gorąco pracodawców z całej Polski do korzystania z gotowych rozwiązań dostępnych na stronie projektu www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl. Oprócz analiz i danych statystycznych oraz regulacji prawnych można znaleźć tam przykłady działań, dobre praktyki oraz porady i wskazówki, w tym informacje o dodatkowym finansowaniu, które pomogą osiągnąć zamierzony cel - zbudowanie zdrowego miejsca pracy - informował Tomasz Jan Prycel, współtwórca projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”.

- Zachęcam także do korzystania z przygotowanego przez naszych ekspertów poradnika - Vademecum pracodawcy. W ramach projektu oferujemy również wsparcie współpracujących z nami ekspertów w kompleksowym planowaniu i wdrażaniu programów profilaktyki zdrowotnej w firmie i samorządowych programów polityki zdrowotne - podsumował Tomasz Jan Prycel.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szerszych informacji na temat możliwości przeprowadzenia działań zdrowotnych proszone są o kontakt poprzez adres e-mail: sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum