Opieka wytchnieniowa. Wnioski do programu można składać do 2 grudnia

Autor: oprac. SzB • Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rynek Zdrowia18 listopada 2022 17:00

Trwa nabór wniosków do programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami". Kolejna edycja programu rozpocznie się w 2023 roku.

Opieka wytchnieniowa. Wnioski do programu można składać do 2 grudnia
Opieka wytchnieniowa. Ruszył nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Fot. Shutterstock
  • Trwa już nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami"
  • Na jego realizację przeznaczono 55 mln zł. Wnioski można składać do 2 grudnia 2022 roku
  • — Doświadczenia płynące z realizacji dotychczasowych edycji programu wskazują na konieczność kontynuacji działań, zmierzających do zwiększenia dostępności tego rodzaju wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz rozwijania systemu opieki wytchnieniowej — czytamy na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Program dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Ruszył nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2023.

Głównym celem tego programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi:
    a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) albo
    b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację tego programu przeznaczono 55 mln zł. Wnioski można składać do 2 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu do Ministerstwa). Rozstrzygnięcie programu nastąpi natomiast do 30 grudnia. 

— Doświadczenia płynące z realizacji dotychczasowych edycji programu wskazują na konieczność kontynuacji działań zmierzających do zwiększenia dostępności tego rodzaju wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz rozwijania systemu opieki wytchnieniowej — czytamy. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum