Opieka psychiatryczna. Minister zdrowia powołał specjalny zespół. Znamy jego skład

Autor: oprac. IB • Źródło: MZ, RynekZdrowia13 lipca 2021 14:00

Minister zdrowia podpisał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw kontynuacji reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego.

Opieka psychiatryczna. Minister zdrowia powołał specjalny zespół. Znamy jego skład
Zadaniem Zespołu jest przygotowanie projektu strategii działań w opiece psychiatrycznej na lata 2022-2027 Fot. stock.adobe.com
  • Zadaniem Zespołu jest przygotowanie projektu strategii działań w opiece psychiatrycznej na lata 2022-2027
  • W pracach Zespołu, na zaproszenie przewodniczącego, mogą uczestniczyć z głosem doradczym konsultanci krajowi, przedstawiciele środowisk eksperckich, przedstawiciele świadczeniodawców oraz organizacji pacjenckich
  • Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu projektu przez ministra właściwego do spraw zdrowia, nie później niż do dnia 31 marca 2022 r

Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

Kto wchodzi w skład Zespołu?

W jego skład wchodzą:
1) Przewodnicząca - Dorota Olczyk, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

2) Członkowie:
- Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
- Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
- Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- Marian Mackiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia,
- Adam Wichniak, kierownik Oddziału Dziennego III Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii;
- Dorota Mańkowska, główny specjalista działu standaryzacji świadczeń opieki zdrowotnej w Wydziale Świadczeń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
- Katarzyna Luchowska, główny specjalista działu raportów w Wydziale Taryfikacji, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;

3) Sekretarz - przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Zespół przygotuje strategię na lata 2022-2027

W pracach Zespołu, na zaproszenie przewodniczącego, mogą uczestniczyć z głosem doradczym konsultanci krajowi, przedstawiciele środowisk eksperckich, przedstawiciele świadczeniodawców oraz organizacji pacjenckich, w dziedzinach związanych z zakresem prac Zespołu.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie projektu strategii działań w opiece psychiatrycznej na lata 2022-2027. Projekt będzie zawierał kontynuację rozpoczętej reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego. Zespół, po opracowaniu projektu, przekaże go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w celu akceptacji.

Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu projektu przez ministra właściwego do spraw zdrowia, nie później niż do dnia 31 marca 2022 r. Zarządzenie traci moc z dniem 1 kwietnia 2022 r.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum