Operacje robotowe - ile kosztują?

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 20 lutego 2018 13:34

Jak niedawno pisaliśmy, Ministerstwo Zdrowia rozważa zakwalifikowanie jako świadczenia gwarantowanego leczenia za pomocą systemu chirurgicznego da Vinci we wskazaniach: rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, rak błony śluzowej macicy. Na takie stanowisko MZ ma wpływ, jak się wydaje, m.in. malejąca różnica w kosztach chirurgii robotowej i laparoskopowej.

Rozważane wskazania dla refundowanych operacji robotowych to rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, rak błony śluzowej macicy. Fot. archiwum

Przypomnijmy, że po ponownej analizie zaktualizowanych danych klinicznych i kosztowych prezes AOTMiT w dniu 23 maja 2017 roku wydał pozytywną opinię, co do zasadności finansowania ze środków publicznych technologii robotowej w trzech ocenianych wskazaniach.

- Projekt rozporządzenia implementujący do wykazu świadczeń gwarantowanych operacje z wykorzystaniem robota 29 grudnia 2017 r. został przekazany do konsultacji publicznych, które trwały do 22 stycznia 2018 roku. Aktualnie trwa zbieranie i analiza uwag zgłoszonych do projektu - mówi nam Milena Kruszewska, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

Jak wynika z treści opinii prezesa AOTMiT jednym z argumentów przemawiających za wprowadzeniem technologii robotowej do koszyka świadczeń gwarantowanych (we wskazaniach: rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, rak błony śluzowej macicy) okazał się spadek kosztów tej techniki chirurgicznej. Nadal jednak ów koszt pozostaje wyraźnie wyższy niż w przypadku technik laparoskopowych.

Koszty jednostkowe operacji robotowych w horyzoncie trzyletnim, oszacowane po aktualizacji danych dla wszystkich trzech wskazań, są obecnie niższe niż w oszacowaniach deklarowanych w roku 2014 i wynoszą:

• dla operacji jelita grubego - 25,5 tys zł w pierwszym roku, 23,3 tys. zł w drugim roku i 21 tys. zł w trzecim roku;
• dla prostatektomii - 18,9 tys. zł w pierwszym roku, 16,1 tys. zł w drugim roku i 15,6 tys. zł w trzecim roku;
• dla histerektomii - 19 tys. zł w pierwszym roku, 14,5 tys. zł w drugim roku i 14 tys. zł w trzecim roku planowanego finansowania.

Aktualizacja ta - jak podano w opinii prezesa AOTMiT - wskazuje na obniżenie wyceny kosztów jednostkowych operacji robotowych w porównaniu do poprzedniej wyceny z 2014 roku, już w pierwszym roku o: 10,6 tys.zł dla operacji jelita grubego; 7,2 tys. zł dla prostatektomii; 4,3 tys. zł dla histerektomii.

Jak podają autorzy opinii, na potrzeby estymacji kosztów rocznych w funkcji ilości zabiegów założono dla każdego z trzech wnioskowanych wskazań liczbę zabiegów w kolejnych trzech latach na poziomie 100, 150 i 200.

Przy takim założeniu: w histerektomii różnica w kosztach operacji robotowej vs operacja laparoskopowa w kolejnych trzech latach maleje od 55%, przez 41 do 39%; w prostatektomii - od 55%, przez 47, do 46%; w operacji jelita grubego - od 51%, przez 46 do 40%.

 W opinii prezesa AOTMiT zwrócił uwagę jednocześnie uwagę, że oszacowane koszty operacji z zastosowaniem systemu robotowego wydają się wysokie w kontekście obowiązującej wyceny innych metod chirurgicznych.

Eksperci kliniczni współpracujący z Agencją wskazali na brak aktualizacji wyceny procedur laparoskopowych i ich niedoszacowania względem kosztów rzeczywistych. W ocenie AOTMiT wymagane byłoby zatem urealnienie kosztów świadczeń laparoskopowych i tych z zastosowaniem robota w procesie taryfikacji.

Jednocześnie prezes AOTMiT podkreślił, że z przeglądu publikacji wyniki, iż różnica pomiędzy kosztami operacji laparoskopowych a robotowych maleje wraz ze wzrostem doświadczenia operatora w technice robotowej, zintensyfikowaniem operacji, jak i poprawą organizacji i zarządzania operacjami, co ma bezpośrednie przełożenie na minimalizację kosztów operacji robotowych.

Czytaj też: System da Vinci, czyli droga przez mękę technologii robotowej

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum