Onkolodzy: niepokojący projekt rozporządzenia MZ ws. chemioterapii niestandardowej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 21 grudnia 2009 19:12

Pacjenci i onkolodzy są zaniepokojeni projektem rozporządzenia resortu, zgodnie z którym od 2010 r. pacjenci, którzy zachorują na nowotwór po 18. roku życia nie będą mieć dostępu do chemioterapii niestandardowej.

Dr Janusz Meder:

„Ze zdziwieniem i niedowierzaniem przyjęliśmy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych” – napisali członkowie zarządu i Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii (PUO) w liście wysłanym w poniedziałek do minister zdrowia Ewy Kopacz.

Jak przypominają, w projekcie tym napisano, że chemioterapia niestandardowa przysługuje pacjentom, którzy nie ukończyli 18. roku życia w momencie włączenia do programu, natomiast w przypadku ukończenia 18. roku życia jedynie dla tych chorych, którzy byli już leczeni w ramach zawartych dotąd umów.

„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni brakiem poprzedzających konsultacji odnośnie projektu powyższego rozporządzenia MZ z krajowymi konsultantami w dziedzinie onkologii klinicznej i hematologii” podkreślają członkowie PUO w liście.

Z kolei prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych Jacek Gugulski w komunikacie zwraca uwagę, że proponowana przez MZ zmiana nie tylko znacznie ograniczy dostęp wielu pacjentów z nowotworami do skutecznej terapii, ale że wskazany przez Ministerstwo Zdrowia 5-dniowy termin (do wtorku 22 grudnia) wyznaczony na konsultacje społeczne w tak ważnej sprawie „wydaje się być nieporozumieniem”.

Andrzej Piwowarski prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią (POL-ILKO) wyraził swoje ubolewanie, że nowy projekt rozporządzenia MZ całkowicie odbiera szansę na korzystanie z nowoczesnych terapii przeciwnowotworowych chorym na raka jelita grubego, gdyż zlikwidowano istniejący program terapeutyczny. Nie poszerzono też programów terapeutycznych o nowe leki w przypadku chorych na raka nerki i raka wątroby.

Jak powiedział prezes PUO dr n. med. Janusz Meder, chemioterapia niestandardowa potrzebna jest wtedy, gdy konieczna jest indywidualizacja leczenia. W niektórych sytuacjach należy podjąć próbę zastosowania terapii, która - zgodnie z dostępnym piśmiennictwie naukowym - może pomóc choremu, choć nie jest jeszcze zarejestrowana w leczeniu danej jednostki chorobowej.

Jak ocenił onkolog, niepokojące jest to, że dialog, jaki pod koniec 2008 roku z powodzeniem prowadzony był pod egidą minister Ewy Kopacz z udziałem przedstawicieli MZ, NFZ, Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz klinicystów - onkologów, z niewyjaśnionych przyczyn został przerwany.

– Gdyby był kontynuowany nie doszłoby do opublikowania projektu godzącego w interes chorych na raka bez uprzednich konsultacji ze specjalistami. Tu pominięto nawet krajowych konsultantów, którzy są przecież głównymi doradcami ministra zdrowia – podkreślił dr Meder.

W swoim liście do minister zdrowia członkowie PUO wyrazili nadzieję, że resort wycofa się „z tego niefortunnego projektu” i że uda się wrócić do „formuły merytorycznych spotkań roboczych decydentów ze środowiskiem onkologów i hematoonkologów w najlepiej rozumianym interesie społecznym”.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum